Wednesday , October 5 2022

Mii de oameni au participat la aprinderea luminilor din Pomul de Craciun


~n seara de 1 Decembrie, au fost aprinse luminile `n Pomul de Cr\ciun [i a avut loc deschiderea T=rgului de Cr\ciun, ambele evenimente desf\[ur=ndu-se pe esplanada nou realizat\ prin proiectul european cu care a fost finan]ate [i lucr\rile la cele dou\ parc\ri subterane. Unul dintre cele mai a[teptate evenimente care a avut loc pe data de 1 Decembrie a fost aprinderea Pomului de Cr\ciun. Bradul imens adus `n centrul Sucevei, pe esplanada recent reamenajat\ pe fonduri europene, a fost centrul aten]iei, ca de altfel `n ultimii ani de c=nd Prim\ria Suceava face manifest\ri de acest gen.
La ora 17.00, c=nd s-a anun]at aprinderea luminilor `n Bradul de Cr\ciun, mii de suceveni erau `n centrul ora[ului pentru a asista la eveniment [i pentru a se bucura de atmosfera vibrant\. A[teptarea cre[tea cu fiecare minut ce p\rea c\ trece tot mai greu. La eveniment au participat c`teva mii de suceveni. ~n jurul bradului, roiau sute de oameni, l=ng\ c\su]ele de lemn puse pentru T=rgul de Cr\ciun, iar la intrarea `n parc\ri [i `n interiorul

acestora era ticsit de oameni care voiau s\ vad\ cum arat\ parc\rile.
Primarul Sucevei, Ion Lungu, a fost cel care a aprins Pomul de Cr\ciun. Ca [i `n al]i ani, tradi]ia ca primarul s\ fie „ajutat” de un copil la aprinsul Bradului de Cr\ciun a fost respectat\. De aceast\ dat\, primarul a aprins luminile din Pomul de Cr\ciun `mpreun\ cu Luca Dasc\lu, un b\iat `n v=rst\ de cinci ani.
Dup\ aprinderea becurilor, au r\sunat c=ntece, oamenii asist=nd la un concert de colinde sus]inut de Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu”. Primarul Sucevei a precizat c\ p=n\ pe data de 10 ianuarie pe esplanad\ va fi organizat T=rgul de Cr\ciun, vor fi invita]i elevi de la toate [colile din ora[ ca s\ c=nte colinde, iar pe data de 27 Decembrie va fi organizat\ o nou\ edi]ie, `mpreun\ cu Consiliul Jude]ean Suceava, a festivalului de tradi]ii [i obiceiuri.
La aprinderea luminilor [i `n Bradul de Cr\ciun au participat mai multe oficialit\]i sucevene, pe l=ng\ primarul Ion Lungu, de la fostul [i, respectiv, actualul pre[edinte al Consiliului Jude]ean – Gheorghe Flutur [i C\t\lin Nechifor, p=n\ la parlamentari [i consilieri locali [i jude]eni. ~n apropierea primarului au stat, la momentul efectiv al aprinderii luminilor `n Bradul de Cr\ciun, vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, {tefan Alexandru B\i[anu [i viceprimarul Ovidiu Doroftei.
De men]ionat c\ `n centrul Sucevei a fost inaugurat [i T=rgul de Cr\ciun, iar la mai multe c\su]e din lemn se comercializeaz\ diverse preparate din carne, lapte [i miere, dar [i ornamente pentru `mpodobirea brazilor de Cr\ciun. Primarul Ion Lungu a precizat c\ municipalitatea a cump\rat anul acesta ornamente `n valoare de un miliard de lei vechi. (D.P.)

Vezi si

politia, masina noua Obiectiv

Un bărbat și o femeie, beți cui, găsiți de polițiști în centrul Sucevei lângă un Mercedes cu o roată ruptă

 Nu e clar cine a condus mașina, dar bărbatul a  fost încătușat pentru că a …