Thursday , February 9 2023

Mii de locuri rămân neocupate la USV după prima sesiune de admitere

Pe cele 4.765 de locuri diponibile pentru anul universitar 2014 – 2015 la USV, 2.735 de candidaţi şi-au depus dosarele de înscriere pentru programele de licenţă şi masterat. Marea bătălie se dă pentru Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Drept, Kinetoterapie şi Balneofiziokinetoterapie. La polul opus, cele mai puţine locuri au fost ocupate la specializările din cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie

Universitatea [800x600]

Prima sesiune de înscriere la specializările facultăţilor din cadrul Universităţii “Stefan cel Mare” Suceava a lăsat în urmă 998 de locuri neocupate pentru programele de licenţă la zi, 286 de locuri pentru programele de licenţă la ID şi alte 746 de locuri pentru programele de masterat, la facultăţile care au organizat încrierile şi în această primă sesiune. După numărul de candidaţi înscrişi pe numărul locurilor disponibile, bătăliile cele mari se dau pentru specializarea Kinetoterapie din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport unde, pentru cele 19 locuri bugetate şi cele 29 de locuri cu taxă s-au depus 77 de dosare de înscriere, pentru specializarea Balneofiziokinetoterapie şi recuperare din cadrul Departamentului de Sănătate şi Dezvoltare Umană unde, pentru cele 12 locuri bugetate şi 17 locuri cu taxă s-au înscris 49 de candidaţi. Specializarea Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Stiinţa Calculatoarelor, pentru care au fost puse la dispoziţie 47 de locuri bugetate şi alte 73 cu taxă, s-a dovedit a fi şi ea cautată de 124 de candidaţi, iar specializarea Drept din cadrul Facultăţii de Stiinţe Economice şi Administraţie Publică a înregistrat 105 dosare de înscriere pentru cele 13 locuri bugetate şi 58 de locuri cu taxă. In cazul celorlalte specializări, din cadrul facultăţilor USV, situaţia este oarecum echilibrată, majoritatea având candidaţi înscrişi pentru peste jumătate din locurile disponibile.
Cei mai mulţi candidaţi înscrişi – Facultatea de Stiinţe Economice şi Administraţie Publică, cei mai puţini – Facultatea de Istorie şi Geografie
Pentru programele de licenţă la zi, la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport s-au înscris 63 de candidaţi pentru cele 74 de locuri disponibile pentru specializarea Educaţie fizică şi sport şi 77 de candidaţi pentru cele 48 de locuri disponibile la Kinetoterapie. La programele din cadrul Departamentului de Sănătate şi Dezvoltare Umană, din cadrul FEFS, sunt 14 candidaţi pentru cele 30 de locuri de la Nutriţie şi Dietetică şi 49 de înscrişi pentru cele 29 de locuri de la Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, în total pe facultate înregistrându-se 203 candidaţi pentru 181 de locuri. In ceea ce priveşte Facultatea de Industrie Alimentară, la specializarea Ingineria produselor alimentare sunt 49 de persoane pe 90 de locuri, la Controlul şi expertiza produselor alimentare sunt 59 de înscrişi pe 122 de locuri, iar pentru Protecţia consumatorului şi a mediului au fost depuse 26 de dosare de înscriere pentru cele 74 de locuri, în total, pe facultate, rămânând 154 de locuri disponibile. La specializările din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Stiinţa Calculatoarelor au rămas 134 de locuri disponibile, pentru programul Calculatoare şi tehnologia informaţiei fiind înscrişi 124 de candidaţi pentru cele 120 de locuri, la Ingineria sistemelor sunt 20 de candidaţi pe 46 de locuri, la Inginerie electronică şi telecomunicaţii sunt 17 candidaţi pe 46 de locuri, la Inginerie energetică sunt 11 candidaţi pe 47 de locuri, la Inginerie electrică sunt 27 de înscrişi pe 47 de locuri, iar la Inginerie şi management 17 candidaţi pe 44 de locuri, în total pe facultate fiind 216 înscrişi pentru cele 350 de locuri disponibile. Si la Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management s-au ocupat, la înscriere, peste jumătate din locurile disponibile, astfel: la specializarea Mecatronică şi robotică s-au înscris 15 candidaţi pe 28 de locuri, la Inginerie şi management 12 candidaţi pe 41 de locuri şi la Inginerie industrială sunt 41 de candidaţi pe 60 de locuri, în total, la nivel de facultate fiind 68 de înscrieri pe cele 129 de locuri disponibile. 220 de locuri, din cele 388, au rămas neocupate în urma înscrierilor la Facultatea de Istorie şi Geografie. Pentru specializările din cadrul FIG s-au înscris 14 candidaţi la Stiinţa mediului, pe cele 47 de locuri, 65 de candidaţi pe 89 de locuri sunt la specializarea Geografie, pentru programul de Istorie s-au înscris 23 de candidaţi pe 43 de locuri, la Relaţii internaţionale şi Studii Europene sunt 29 de înscrişi pe 69 de locuri, la Stiinţe Politice s-au înscris doar 8 persoane pe 68 de locuri, 28 de candidaţi au optat pentru unul din cele 47 de locuri de la specializarea Asistenţă Socială şi un singur candidat s-a înscris la Filosofie, pe cele 25 de locuri, în total fiind ocupate doar 168 de locuri din cele 388 disponibile la FIG. Si la Facultatea de Litere şi Stiinţe ale Comunicării s-au ocupat peste jumătate din locurile disponibile, pentru programele de licenţă la zi. La Română – franceză/germană s-au înscris 30 de candidaţi pe 43 de locuri, la Română – spaniolă sunt doar 5 înscrişi pe 37 de locuri, la Franceză – engleză/germană s-au înscris 14 persoane pe 45 de locuri, la Engleză – română/germană s-au ocupat cele mai multe locuri, adică 65 din 79, la Ucraineană – franceză/engleză/română sunt doar 9 înscrieri pe cele 25 de locuri, la Română – italiană s-au înscris 13 candidaţi pe 48 de locuri iar la Stiinţe ale comunicării s-au ocupat, la înscriere, 28 de locuri din cele 48 disponibile. La nivelul FLSC s-au înregistrat, în total, 164 de candidaţi pentru cele 305 de locuri puse la dispoziţie.
In privinţa celor două programe de studiu din cadrul Facultăţii de Silvicultură, s-au ocupat, în total 111 locuri din cele 148 disponibile, astfel: 89 de candidaţi s-au înscris pe cele 98 de locuri la specializarea Silvicultură iar 22 de candidaţi s-au înscris pe cele 40 de locuri la specializarea Stiinţa mediului. Cele mai multe locuri disponibile şi totodată cei mai mulţi candidaţi au înregistrat specializările din cadrul Facultăţii de Stiinţe Economice şi Administraţie Publică, din 811 locuri disponibile fiind ocupate, la înscrieri, 442. La specializarea Administraţie publică din cadrul FSEAP s-au înscris 30 de candidaţi pe 87 de locuri, la Asistenţă managerială şi secretariat sunt 17 înscrişi pe 50 de locuri, la Finanţe şi bănci s-au înscris 46 de persoane pe 72 de locuri, la Management sunt 31 de înscrişi pe 87 de locuri, la Afaceri Internaţionale şi-au depus dosarele de înscriere doar 16 candidaţi pentru cele 72 de locuri, la Informatică economică sunt 17 înscrişi pe 50 de locuri, specializarea Contabilitate şi gestiune a înregistrat 79 de candidaţi pe 97 de locuri, la Economia comerţului, turismului şi serviciilor s-au înscris 57 de persoane pe 89 de locuri, 35 de locuri din 88 sunt ocupate la Administrarea afacerilor, 105 candidaţi se luptă pentru unul din cele 71 de locuri de la Drept pe când doar 9 persoane s-au înscris la Ecomonie generală şi comunicare economică, pe cele 48 de locuri disponibile pentru studiile de licenţă la zi. Pentru singura specializare din cadrul Facultăţii de Stiinţe ale Educaţiei, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar bătălia pentru cele 97 de locuri se dă între 193 de candidaţi. Aşadar, pentru programele de licenţă la zi, din cadrul facultăţilor Universităţii “Stefan cel Mare” Suceava, s-au înscris, în prima sesiune, 1.697 de candidaţi pe cele 1.040 de locuri bugetate şi 1.655 de locuri cu taxă, rămânând disponibile 998 de locuri. Pentru învăţământul la distanţă, USV a pus la dispoziţia celor care doresc să urmeze programele de studiu universitar 565 de locuri, dintre care 278 au fost ocupate, iar 286 au rămas libere. La specializările FIG s-au înscris 15 candidaţi pe cele 60 de locuri de la Geografie şi 16 pe cele 50 de locuri de la Geografia turismului, La FLSC, la Română – franceză/germană s-au depus 20 de dosare de înscriere pentru cele 50 de locuri, la FS, Silvicultură au rămas doar 5 locuri libere la studiile de licenţă ID din cele 75 disponibile. FSEAP, care are şi cele mai multe specializări disponibile la ID, a înregistrat 158 de dosare de înscriere pentru cele 330 de locuri astfel: la Administraţie publică s-au înscris 30 de candidaţi pe 75 de locuri, la Asistenţă managerială şi secretariat sunt 19 candidaţi pe 60 de locuri, la Contabilitate şi informatică de gestiune s-au înscris 44 de persoane pentru 75 de locuri, la Economia comerţului, turismului şi serviciilor s-au înregistrat doar 25 de înscrieri pentru cele 60 de locuri disponibile, iar alţi 40 de candidaţi au optat pentru unul din cele 60 de locuri la ID la specializarea Administrarea afacerilor.
Pentru studiile de masterat, doar o parte din facultăţile USV au organizat sesiune de admitere în luna iulie
Pentru cele 1.505 de locuri disponibile pentru studiile de masterat, la facultăţile USV, care au organizat admitere pentru studiile de masterat pentru anul universitar 2014 – 2015, doar 759 de candidaţi şi-au depus dosarele de înscriere. FEFS, la specializarea Educaţie fizică şcolară şi extracurriculară a înregistrat 20 de candidaţi pe cele 49 de locuri. La programele din cadrul FIA, s-au înscris 18 candidaţi pe cele 34 de locuri la Controlul şi expertiza produselor alimentare, 45 de candidaţi se luptă pentru cele 37 de locuri la masterat pentru specializarea Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei, la Management în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie s-au înscris doar 3 candidaţi pentru cele 34 de locuri, iar la Managementul securităţii mediului şi siguranţa alimentară s-au înregistrat 28 de dosare de înscriere pentru cele 34 de locuri disponibile. La cele patru specializări pentru care FIESC a organizat admitere în luna iulie, s-au înscris, în total, 89 de candidaţi pentru cele 174 de locuri disponibile, astfel: la Inginerie electrică – 13 candidaţi pe 37 de locuri, la Inginerie energetică – 20 de candidaţi pe 40 de locuri, la Inginerie electronică şi telecomunicaţii – 22 de candidaţi pe 47 de locuri iar la Calculatoare şi tehnica informaţiei s-au înscris 34 de candidaţi pe 50 de locuri. FIMMM a organizat admiterea pentru programele de masterat la Inginerie industrială, unde s-au înscris 25 de candidaţi pe cele 32 de locuri disponibile şi la Inginerie şi management unde s-au înregistrat 22 de înscrieri pe 31 de locuri disponibile. In ceea ce priveşte FIG, la Geografie sunt 31 de înscrişi pe 59 de locuri, la Relaţii internaţionale şi studii europene sunt 15 candidaţi pentru 28 de locuri, la Istorie sunt doar 3 dosare de înscriere depuse pentru ocuparea unuia din cele 27 de locuri disponibile, iar la Filosofie s-au înscris 24 de candidaţi pe cele 46 de locuri. La specializarea Filologie din cadrul FLSC nu s-a înscris nici un candidat pentru studiile masterale pe când la Silvicultură, din cadrul FS, s-au înscris 79 de candidaţi pentru cele 98 de locuri disponibile la master. FSEAP are înregistraţi 51 de candidaţi pe cele 96 de locuri disponibile la Stiinţe Administrative, 101 înscrişi pe 241 de locuri la Administrarea Afacerilor, la Contabilitate s-au înscris 109 candidaţi pentru cele 148 de locuri, la Drept, 43 de persoane vor să devină masteranzi pe cele 49 de locuri puse la dispoziţie de USV, iar pentru masteratul la Economie şi afaceri internaţionale doar 13 candidaţi au optat pentru unul din cele 49 de locuri disponibile. Si FSE a avut admiterea pentru programul de masterat Stiinţe ale Educaţiei, unde s-au înscris 49 de persoane pentru cele 99 de locuri.
Notele de la probele de admitere care s-au susţinut ieri pentru diferite specializări au o pondere între 50 şi 70% la media finală de admitere în cazul studiilor de licenţă
Pentru cei care vor să urmeze programele de studiu de licenţă la zi, din cadrul FEFS, au avut loc, ieri, probe de admitere. Pentru Educaţie fizică şi sport, candidaţii au susţinut, la alegere, o probă sportivă cu pondere de 70% sau un test motric cu pondere de 40% în media finală de admitere, restul procentajului fiind reprezentat de media obţinută la Bacalaureat. Pentru specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială testul de aptitudini fizice are valoare de 75% în media de admitere, restul de 25% fiind reprezentat de media de la BAC. Pondere egală cu media de la BAC, în calcului mediei de admitere, are testul grilă la biologie sau chimie susţinut de aspiranţii la un loc în cadrul specializărilor de la Departamentul de Sănătate şi Dezvoltare Umană. Pentru specializările din cadrul FIA şi FIESC media de admitere se calculează între media obţinută la Bacalaureat şi nota cea mai mare obţinută la una din probele scrise ale Bacalaureatului, fiecare având pondere de 50%. Candidaţilor de la FIG li se va calcula media, în procentaj egal, între nota la Limba română şi nota de la proba la alegere a profilului obţinute la BAC. Pentru programele din cadrul FS şi FIMMM, pondere egală în calculul mediei de admitere o au primele cele mai mari note obţinute la două dintre probele scrise de Bacalaureat. Pentru specializările FLSC media de la BAC are o pondere de 50%, restul reprezentând nota obţinută la proba de Limba şi literatura română la Bacalaureat. In privinţa mediei de admitere la programele de licenţă la zi din cadrul FSEAP, media de la examenul de Bacalaureat are o pondere de 80%, restul de 20% fiind reprezentat de nota obţinută la Limba română în cadrul aceluiaşi examen. Candidaţii care şi-au dorit să urmeze programele de studio din cadrul FSE, au susţinut, ieri, o probă eliminatorie de testare a capacityăţilor cognitive şi a aptitudinilor vocaţionale (desen, muzică, dicţie) notată cu “admis” sau “respins” în urma căreia, candidaţilor admişi li s-a calculat media de admitere care a constat 50% în media de la BAC şi 50% în nota la română obţinută la BAC. In cazul programelor de licenţă ID, media de admitere se calculează ca şi în cazul celei de la licenţă zi. Pentru studiile de masterat, media de admitere se calculează între nota de licenţă şi interviul prin care se testează cunoştinţele şi capacităţile cognitive ale candidatului, ponderea fiecărei note diferind de la o facultate la alta. Spre exemplu, la FEFS, FSEAP, FIG, FS şi FSE, nota de licenţă reprezintă 80% din media de admitere, restul de 20% fiind reprezentat de interviu. Pondere egală în calcularea mediei o au licenţa şi interviul în cazul calculării mediei pentru masteranzii de la FIMMM şi FLSC, pentru specializările la master din cadrul FIA licenţa reprezintă 75% din media de admitere iar interviul 25%, iar la FIESC media de admitere la master se calculează 30% nota la licenţă şi 70% nota de la interviu. (Ida MOISII)

Vezi si

ISU Suceava: 10 incendii provocate de coșurile de fum necurățate sau neizolate în doar 24 de ore

Încă de la debutul sezonului rece, dar și pe toată perioada acestuia, Inspectoratul pentru Situații …