Tuesday , May 11 2021

Miercuri, profesoriii suceveni susţin concursul de titularizare în învăţământ

inspectorat

La concursul de titularizare din acest an s-au înscris 935 de candidaţi, pe 660 de posturi u din totalul catedrelor vacante, 133 de posturi titularizabile, cu viabilitate mai mult de 4 ani şi 527 de posturi, netitularizabile, cu viabilitate sub 4 ani. Concursul de titularizare în învăţământ se va susţine în două centre: Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” şi Colegiul Tehnic “Petru Muşat” din Suceava 

Sute de aspiranţi la posturile vacante în sistemul educaţional sucevean vor susţine concursul de titularizare, care va avea loc mâine, 30 iulie. Din datele centralizate la nivelul Inspectoratului Scolar Judeţean, la concursul de titularizare din acest an s-au înscris 935 de candidaţi, pe 660 de posturi. Din totalul catedrelor vacante, 133 de posturi titularizabile, cu viabilitate mai mult de 4 ani şi 527 de posturi, netitularizabile, cu viabilitate sub 4 ani. Candidaţii vor susţine examenul în două centre centre de examen: Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” şi Colegiul Tehnic “Petru Muşat” din Suceava. La primul centru de examen, proba scrisă se va susţine pentru învăţători, educatori, istorie, geografie, religie, educaţie mu-zicală, limba şi literatura română, limbi străine, limba maternă ucraineană şi specializări pentru cluburi ale copiilor. La cel de-al doilea centru-Colegiul Tehnic “Petru Muşat” din Suceava se va susţine examenul la discipline tehnice de specialitate, discipline socio-umane, cultură civică, educaţie plastică, biologie, chimie, fizică, consiliere şcolară, informatică, matematică, învăţământ special şi specializări pentru cluburi ale copiilor. La concursul de titularizare, subiectele vor fi unice şi vor fi făcute la nivel naţional, vor fi corectate la nivel naţional, în centre organizate pentru fiecare disciplină în parte.
Concursul de titularizare care se va desfăşura marţi, 30 iulie, va fi urmat de repartiţia pe posturi a titularilor, respectiv a celor care au luat note peste 7 la concurs. In continuare vor avea loc suplinirile, completările de normă şi detaşările la cerere, în interesul învăţământului. Probele scrise se susţin pe baza subiectelor elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei. Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât şi la cea practică sau la inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5, atât la proba scrisă, cât şi la cea practică sau la inspecţia specială în profilul postului.
Niciun candidat dintre cei peste 700 care au susţinut inspecţiile speciale la clasă nu a luat nota 5
Potrivit Inspectoratului Scolar Judeţean Suceava, 738 de candidaţi au susţinut inspecţiile speciale la clasă şi 40 de candidaţi au susţinut proba practică. Nici unul dintre aceştia nu a obţinut nota 5. Inspecţiile speciale la clasă s-au desfăşurat până pe data de 28 iunie. Notele obţinute de către candidaţi la aceste inspecţii la clasă vor avea o pondere semnificativă la nota finală a examenului, având o pondere de 25% la nota finală. Unul dintre criteriile punctate la examenul de titularizare priveşte nota pe care trebuie să o obţină candidatul atât la inspecţia specială, cât şi la proba scrisă. Rezultatele la concursul de titularizare se vor afişa pe data de 5 august, iar în zilele de 5 şi 6 august vor putea fi depuse şi eventualele contestaţii. Pe 8 august se vor afişa rezultatele finale. (Georgiana GROZA)
 

Vezi si

Anunț începere proiect finanțat prin Măsura 2 „ Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru societatea SC LUBEST SRL

10.05.2021   Anunț începere proiect finanțat prin Măsura 2 „ Granturi pentru capital de lucru …