Sunday , February 5 2023

Microbuz burdusit de tigari, confiscat la PTF Siret

}ig\rile care au fost depistate de poli]i[tii de frontier\ [i de vame[i cu ajutorul unui c=ine poli]ist au fost confiscate, iar cet\]eanul a primit o amend\ ce dep\[ea valoarea ]ig\rilor de contraband\

Poli]i[tii de frontier\ [i lucr\torii vamali, ajuta]i de c=inele de serviciu „Spic”, din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Siret au descoperit `n autoturismul unui cet\]ean rom=n, 7.050 de pachete de ]ig\ri ce erau ascunse `n loca[uri special amenajate `n podeaua unui microbuz. Evenimentul a avut loc, ieri, 15 septembrie, ora 00.15, la PTF Siret s-a prezentat pentru a intra `n ]ar\, c\l\torind cu un microbuz marca „Peugeot”, cet\]eanul rom=n Gabriel Iulian L., `n v=rst\ de 19 ani. „Dup\ controlul documentelor de c\l\torie, poli]i[tii de frontier\ [i c=inele de serviciu „Spic”, antrenat pentru depistarea produselor din tutun, `mpreun\ cu lucr\torii vamali au efectuat un control am\nun]it asupra mijlocului de transport, ocazie cu care au fost descoperite ascunse [i nedeclarate `n vederea sustragerii de la controlul vamal, `n loca[uri special amenajate `n podeaua microbuzului, 8.460 de pachete de ]ig\ri de diferite m\rci”, a precizat ofi]erul de rela]ii publice al Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava, comisarul D\nu] Strugaru. }ig\rile `n valoare de 8.460 de lei au fost re]inute `n vederea confisc\rii de c\tre organul vamal, iar persoana `n cauz\ a fost sanc]ionat\ contraven]ional cu amend\ `n valoare de 10.000 de lei. Totodat\, conform celor spuse de ofi]erul de rela]ii publcie al IJPF Suceava, microbuzul marca „Peugeot”, `n valoare de 12.780 de lei a fost ridicat `n vederea confisc\rii. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Ministrul Sănătății le reamintește medicilor: Solicitarea de bunuri materiale sau bani pentru un act medical, intolerabilă, constituie faptă penală 

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat, sâmbătă, că este “absolut inacceptabil” ca medicii să ceară …