Saturday , March 2 2024

“Mi-am axat proiectul pe problemele concrete ale judecatorilor, nu pe promisiuni electorale”

N declar\ Cezar H`ncu, candidat pentru CSM al Cur]ii de Apel Suceava n “CSM trebuie să bareze prea desele schimbări de competenţe iniţiate populist de clasa politic\”, a mai spus Cezar H`ncu n

Preşedintele Curţii de Apel Suceava, Cezar Hîncu, candidat pentru Consiliul Superior al Magistraturii a prezentat ieri o serie de principii pe care [i-a construit proiectul de candidatul\ la CSM la competi]ia care va stabili, din cei opt candida]i ai Cur]ilor de apel din ]ar\, care vor fi cei trei desemna]i `n Consiliul Superior al Magistraturii.
“Mi-am axat proiectul pe problemele concrete ale judec\torilor, nu pe promisiuni electorale gen majorarea salariilor, reducerea duratei programului de lucru”, a declarat magistratul Cezar H`ncu, ad\ug=nd c\ toate func]iile de conducere pe care le-a ocupat i-au revenit doar `n urma sus]inerii unor examene.
~n ceea ce prive[te detaliile proiectului propus pentru CSM, Cezar H=ncu a declarat c\ “CSM trebuie să bareze prea desele schimbări de competenţe iniţiate populist de clasa politică – modificări ale competenţelor materiale, fără o reechilibrare a schemelor de personal, indiferent de dimensiunea reformei, mică, mijlocie, mare, care declarativ se doreşte a fi implementată, pentru cosmetizarea raportărilor adresate forurilor europene”.
El a spus că s-a aprobat şi este supusă validării preşedintelui României Legea micii reforme în Justiţie, arătând că această lege urmează să degreveze cu aproximativ 40-50 la sută activitatea secţiei penale a Tribunalelor în favoarea Curţilor de Apel, fără ca acest lucru să însemne şi o modificare a statelor de funcţii, aşa cum ar fi firesc.
Candidatul pentru CSM, pre[edintele Cur]ii de Apel Suceava Cezar Hîncu a mai spus că, în calitate de candidat pentru CSM, şi-a axat proiectul mai mult pe problemele concrete ale judecătorilor, şi nu pe promisiuni electorale, cum ar fi majorarea salariilor sau reducerea duratei programului de lucru. El s-a pronunţat pentru autonomia şi descentralizarea curţilor de apel, cu precădere autonomie bugetară şi decizională în privinţa politicii resurselor umane, dar şi pentru modificarea modalităţilor de promovare la instanţele superioare întrucât, în prezent, se pune un accent mai mare pe întrebări cu caracter teoretic.
Magistratul sucevean a spus că este necesară şi o reformă “profundă” a Institutului Naţional al Magistraturii (INM), mai ales în privinţa formării iniţiale a magistraţilor, arătând că în ultimii trei-cinci ani CSM a permis ca INM să devină “o a doua facultate de Drept”, cu studiu preponderent teoretic.
Cezar H`ncu  a explicat că un magistrat tânăr trebuie să fie nu doar un foarte bun profesionist , ci şi un “om al cetăţii” şi să fie mult mai aplicat în relaţia cu oamenii, cu justiţiabilii, cu colegii.
“De aceea am propus creşterea ponderii activităţilor cu caracter practic”, a spus Hîncu, arătând că în alte institute similare din Europa două treimi din activitate este practică.
Hîncu a spus că, în prezent, practica se face, în majoritatea cazurilor, la instanţele din Bucureşti.  “Acele instanţe sunt încărcate, grele, dar au un anumit specific, pe care nu le găseşti la instanţele mici cu doi-cinci judecători care au chestiuni mult mai particularizate decât instanţele mari din Bucureşti. Cred că o practică reală, de câteva luni, la instanţe de fiecare grad de jurisdicţie şi la parchete este mai mult decât utilă”, a subliniat Hîncu.
Magistratul sucevean a spus că este necesară şi o reorganizare a Inspecţiei Judiciare. “Nu mi se pare firesc ca atât timp cât cvasitotalitatea petiţiilor sunt trimise spre verificare judecătorilor de curte de apel inspectorii să primească sporuri salariale substanţiale, cu atât mai mult cu cât petrec majoritatea timpului acasă”, a mai spus Hîncu.
El consideră că ar trebui să se revină la consultarea colectivelor instanţelor în cazul funcţiilor de conducere de preşedinte sau vicepreşedinte.
Cezar H`ncu este magistrat din 1996, dup\ ce anterior a fost absolvent al unei facult\]i de inginerie chimic\ din cadrul Universit\]ii Gheorghe Asachi din Ia[i. Din 2006 `ndepline[te func]ia de pre[edinte al Cur]ii de Apel Suceava. (N.R.)

Vezi si

La Zvoriștea se va construi un pod nou, pe DN 29A, pe drumul spre Dorohoi

Peste Siret, la Zvoriștea un pod nou se va construi în locul celui existent actualmente …