Monday , November 28 2022

Membrii retelei de droguri din Falticeni au scapat, rand pe rand, din arestul politiei

Dup\ ce, la mijlocul lunii septembrie, procurorii DIICOT au organizat o ampl\ ac]iune de anihilare a unei re]ele de droguri ce `[i desf\[ura activitatea pe raza municipiului F\lticeni, `ncep=nd de ieri nici unul dintre membrii acestei grup\ri nu se mai afl\ dup\ gratii

Dup\ ce la mijlocul lunii septembrie a acestui an lucr\torii Brig\zii de Combatere a Crimei Organizate Suceava sub coordonarea procurorului de caz din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, sprijini]i de IPJ Suceava – Serviciul de Interven]ie Rapid\ [i de Inspectoratul Jude]ean de Jandarmi Suceava, au organizat `n municipiul F\lticeni [i `n alte localit\]i din jude] un num\r de 16 perchezi]ii domiciliare [i chiar au re]inut patru tineri care f\ceau parte dintr-o re]ea de trafic de droguri, `ncep=nd cu ziua de ieri to]i cei implica]i `n acest dosar sunt `n libertate. Pe 19 septembrie a.c., mai bine de jum\tate dintre cei viza]i au ajuns la sediul Serviciului Teritorial DIICOT Suceava unde au fost audia]i, doar patru dintre ace[tia fiind trimi[i `n fa]a instan]ei cu propunere de arestare preventiv\. Atunci, Sabin Mircea Timofte, de 19 ani, Gheorghe Cristian Corbu, de 34 de ani, {tefan Holot\, de 18 ani [i Cozmin Jitariu, de 19 ani au fost aresta]i pentru 29 de zile, pentru trafic de droguri de risc [i mare risc, `n dosar fiind cerceta]i [i al]i 12 tineri din F\lticeni.
Dac\ pe 27 septembrie magistra]ii Cur]ii de Apel Suceava au dispus cercetarea `n stare de libertate a lui Cristian Corbu [i a lui {tefan Holot\, ieri a venit r=ndul lui Cozmin Jitariu [i lui Sabin Mircea Timofte s\ cear\ s\ fie elibera]i sub control judiciar. Timofte a adus ca principal argument faptul c\ este elev `n clasa a XII-a la un liceu din F\lticeni. Acesta a explicat c\ se apropie perioada tezelor [i `n cazul `n care nu reu[e[te s\ su]in\ aceste teste va pierde anul [colar. La sf=r[itul clasei a XII-a Mircea Timofte ar trebui s\ su]in\ examenul de bacalaureat, `ns\ dac\ nu va putea da tezele nu va mai avea ocazia ca `n vara lui 2013 s\ dea examenul de maturitate. Cel\lalt inculpat, Cozmin Jitariu a explicat `n fa]a judec\torilor c\ este student la Universitatea Babe[ – Bolyai din Cluj – Napoca, fiind `nscris la un program de studii f\r\ tax\. ~ns\ `n urma absen]elor pe care le-a acumulat p=n\ `n prezent din cauz\ c\ a fost `n arest [i nu a putut participa la cursuri [i seminarii, dar [i faptul c\ dac\ ar continua perioada de deten]ie ar rata sesiunea de examene, implicit un an universitar [i locul la buget. Pe l=ng\ argumentele legate de continuare studiilor cei doi inculpa]i [i-au exprimat regretele sincere fa]\ de infrac]iunile pe care le-au s\v=r[it. ~n urma deliber\rilor, magistra]ii suceveni au decis s\-i cerceteze pe cei doi tineri `n stare de libertate, f\r\ ca ace[tia s\ aib\ dreptul s\ p\r\seasc\ ]ara.
Amintim c\ Jitariu, Timofte, Corbu [i Holot\ sunt cerceta]i pentru trafic de droguri. Conform anchetatorilor ace[tia se ocupau de procurarea [i distribuirea direct\ a drogurilor pe raza municipiului F\lticeni doar c\tre persoanele de maxim\ încredere. Ulterior au început s\-[i creeze o re]ea de intermediari care s\ distribuie drogurile c\tre consumatori, pe baza acelora[i rela]ii de maxim\ încredere [i `n alte localit\]i din jude].
Grupul format din cei mai sus men]iona]i procurau drogurile de pe pia]a extern\ dar [i din ]ar\, acestea fiind transportate, oferite [i puse în vânzare în mod direct [i constant clien]ilor fideli sau prin intermediari. Activitatea infrac]ional\ a acestora [i a complicilor lor a f\cut obiectul cercet\rilor `ntr-un dosar penal deschis `nc\ de anul trecut la DIICOT Suceava, iar în urma probatoriului administrat, în cauz\ s-a dispus începerea urm\ririi penale pentru to]i cei viza]i pentru comiterea infrac]iunilor de trafic de droguri de risc, f\r\ drept în modalit\]ile procurare, punere în vânzare, vânzare [i de]inere de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc, f\r\ drept în modalit\]ile procurare, punere în vânzare, vânzare [i de]inere de droguri de mare risc. (Constantin ZUZEAC)

Vezi si

Flutur: Despre Bucovina trebuie vorbit și luptat în fiecare zi

Săptămâna aceasta a debutat cu manifestări prilejuite de Ziua Bucovinei. Iar ziua de luni a …