Thursday , October 6 2022

Mega-teparul Angelescu, condamnat la `nchisoare cu suspendare

Radu {tefan Angelescu, afaceristul care a ]epuit statul [i partenerii de afaceri cu zeci de miliarde de lei a fost, ieri, condamnat de magistra]ii Tribunalului Suceava, `n total, la 7 ani [i 8 luni de `nchisoare n conform legilor `n vigoare, pedepsele au fost contopite, iar mega – ]eparul Angelescu s-a ales doar cu 3 ani de `nchisoare, cu suspendare n Angelescu are de pl\tit statului desp\gubiri totale `n valoare de peste 766.000 lei

Doar trei ani de `nchisoare de `nchisoare cu suspendare s-a dat `n dosarul `n care {tefan Radu Angelescu a fost cercetat pentru evaziune fiscal\ [i fals `n `nscrisuri sub semn\tur\ privat\. ~n acest sens, pe numele s\u au fost emise trei condamn\ri pentru s\v=r[irea infrac]iunii de evaziune fiscal\, una de trei ani [i dou\ de c=te doi ani fiecare. De asemnea, pentru infrac]iunea de fals `n `nscrisuri sub semn\tur\ privat\, Angelescu s-a ales cu 8 luni de `nchisoare. Conform art. 33 lit. a rap la art. 34. lit. b, pedepsele enumerate mai sus au fost contopite iar inculpatul urmeaz\ s\ execute pedeapsa cea mai grea, de trei ani de `nchisoare. ~ns\ individul care a ]epuit cu zeci de miliarde statul nu va petrece nicio secund\ dup\ gratii, executarea pedepsei rezultante de 3 ani de temni]\ fiind suspendat\ condi]ionat. Angelescu a fost `ncarcerat pe data de 30 iunie a.c., [i a fost pus `n libertate de magistra]ii Cur]ii de Apel Suceava pe 28 iulie, c=nd m\sura arest\rii preventive a fost `nlocuit\ cu cea a oblig\rii de a nu p\r\si ]ara.
De asemenea, inculpatul a fost obligat la plata a nu mai pu]in de 766.220 lei, `n contul statului. ~n acest sens, Angelescu `mpreun\ cu partea responsabil\ civilmente SC Forexim Import – Export SRL are de pl\tit p\r]ii civile Statul Rom=n – ANAF – suma de 220.833 lei, reprezent=nd impozit pe profit [i TVA. Totodat\, `n solidar cu SC Sim Construct SRL Suceava are de pl\tit tot aceleia[i p\r]i civile suma de 458.429 lei. Nu `n ultimul r=nd, Angelescu este obligat al\turi de SC Bucovdario SRL Suceava s\ achite sumele de 57.717 [i respectiv 29.241 lei. De men]ionat c\ la aceste sume se adaug\ [i accesoriile fiscale aferente acestor obliga]ii p=n\ la data achit\rii debitului.
Decizia dat\ de judec\torii Tribunalului Suceava nu este definitiv\, p\r]ile implicate `n acest proces av=nd drept de apel `n termen de 10 zile de la data pronun]\rii sentin]ei.
n a ]epuit statul cu aproape 8 miliarde [i partenerii de afaceri cu peste 45 miliarde de lei vechi
Angelescu a prejudiciat, de-a lungul a aproape [ase ani, bugetul cu peste opt miliarde de lei vechi. {tefan Radu Angelescu este urm\rit penal de mai mult\ vreme sub aspectul s\vâr[irii infrac]iunilor de evaziune fiscal\ – omisiunea în tot sau în parte a eviden]ierii în actele contabile ori în alte documente legale a opera]iunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, evaziune fiscal\ în forma sustragerii de la efectuarea verific\rilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiv\ ori declararea inexact\ cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate, evaziune fiscal\ – eviden]ierea în actele contabile sau în alte documente legale de opera]iuni comerciale fictive [i fals în înscrisuri sub semn\tur\ privat\. Anghelescu, o persoan\ deja cunoscut\ pentru ]epele pe care le-a dat unor firme din jude] [i din ]ar\, era cercetat penal `nc\ din anul 2006, iar de-a lungul anilor nu a ezitat s\ continue [irul infrac]iunilor. ~n calitate de administrator al unor societ\]i comerciale din Suceava [i P\tr\u]i, a ]epuit statul, nu a înregistrat în eviden]a contabil\ zeci de facturi sau a emis facturi fictive, a emis file cec cu dat\ fals\ c\tre partenerii de afaceri, nu a declarat punctele de lucru ale societ\]ii ori a declarat date inexacte cu privire la sediul principal al societ\]ii [i cele secundare, în scopul sustragerii de la efectuarea verific\rilor financiar – contabile. ~n cauz\ sunt continuate cercet\rile în vederea identific\rii [i a altor persoane implicate în s\vâr[irea infrac]iunilor men]ionate anterior, precum [i stabilirea între-gului prejudiciu cauzat bugetului de stat, activit\]ile de urm\rire penal\ fiind supravegheate de Parchetul de pe lâng\ Tribunalul Suceava. Oamenii legii au stabilit c\ {tefan Radu Angelescu a prejudiciat statul rom=n, numai prin opera]iunile care a intrat `n aten]ia structurilor poli]iei [i ale parchetului, cu aproape opt miliarde de lei vechi, iar pe partenerii de afaceri i-a `n[elat cu peste 45 de miliarde de lei vechi. (Paul BONDAR)

Vezi si

CSU din Suceava a pierdut fără drept de apel la Constanța

CSU din Suceava a pierdut la scor, 25-37 (9-20), meciul disputat miercuri seară, pe terenul …