Mediile de admitere ale bobocilor USV care au reușit să ocupe locuri fără taxă

04 august 2020, 7:10

Cea mai mare ultimă medie de admitere pe un loc bugetat, și anume 9,53, s-a înregistrat la specializarea Drept, urmată de Contabilitate și informatică de gestiune, cu media 9,32, apoi Pedagogia învățământului primar și preșcolar, ultimul candidat admis la fără taxă având media 9,21, în timp ce la specializarea Poliție Locală ultimul admis la buget are media 9,11. Pentru locurile cu taxă, ultimii admiși au mediile 8,24 la Pedagogie, 7,59 la Drept, 6,81 la Poliție Locală și 6,34 la Contabilitate și informatică de gestiune  

Admiterea din acest an la fa­cultățile sucevene, recent încheiată, s-a concretizat în 3.061 de candidați înmatriculați la programele de studii ale Universității ”Ştefan cel Mare” din Suceava (USV). Este vorba despre 1.990 de candidați români înmatri­culați la programele de licență și 797 înmatriculați la masterat, cărora li se adaugă, ca în ultimii ani, un număr consistent de candidați români de pretutindeni și cetățeni străini, 200, la ciclul de licență, și 74, la programele de masterat.

USV universitate Suceava Obiectiv

”Eforturile făcute constant în direcția diversificării programelor de studii, a atragerii unei resurse umane competente și a dezvoltării bazei materiale s-au concretizat în creșterea atractivității ofertei educaționale a USV. Îmbucurător este faptul că, la mai multe programe de studiu, toate locurile scoase la concurs, însemnând întreaga capacitate ARACIS plus 10% locuri destinate candidaților cu domiciliul în străinătate, au fost ocupate din această sesiune”, informează reprezentanții USV. Este vorba despre programele de licență Poliție locală, Drept, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Asistență medicală generală, Educație fizică și sport, Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Psihologie și Administrație publică (ID) și despre programele de masterat Management și administrație europeană, Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală, Managementul instituțiilor educaționale și Consiliere școlară și educație emoțională.

În ceea ce privește mediile de admitere ale candidaților care au reușit să obțină locuri la buget în acest an, iar, în cazul programelor de licență care s-au bucurat de concurență, să fie admiși pe locurile cu taxă, putem concluziona că o duzină dintre specializările USV au atras cei mai valoroși boboci. Asta înseamnă că atât ultimele medii de admitere pe locurile la buget, cât și cele cu taxă sunt mari, iar în unele cazuri ultimele medii cu care s-a intrat la fără taxă sunt foarte pretențioase, ceea ce se traduce printr-un plus de calitate a actului educațional și șansa ca viitorii absolvenți ai facultăților respective să-și construiască cariere de succes în domeniile alese de ei.

Cea mai mare ultimă medie de admitere pe un loc bugetat, și anume 9,53, s-a înregistrat la specializarea Drept, urmată de Contabilitate și informatică de gestiune, cu media 9,32, apoi Pedagogia învățământului primar și preșcolar, ultimul candidat admis la fără taxă având media 9,21, în timp ce la specializarea Poliție Locală ultimul admis la buget are media 9,11. Pentru locurile cu taxă, ultimii admiși au mediile 8,24 la Pedagogie, 7,59 la Drept, 6,81 la Poliție Locală și 6,34 la Contabilitate și informatică de gestiune. De precizat și specializările Psihologie, unde ultima medie de admitere la buget este 8,96, iar la taxă 7,91, Administrație ­Pu­blică, cu 8,91 ultima medie la fără taxă și 6,52 la taxă, Asistență medicală ­ge­nerală, 8,66 ultimul admis la buget și 8,17 ultima medie pe un loc cu taxă, Finanțe Bănci, unde ultimul admis la buget are media 8,61 iar cel de la taxă are media 6,13 și Educație fizică, unde ultimul candidat admis pe un loc fără taxă are media 8,45, iar la cu taxă ultima medie de admitere este 7,76. Ultima medie de admitere la buget la specializarea Calculatoare este 8,24, la Economia comerțului, turismului și serviciilor este 8,12, la Informatică economică ultimul admis pe un loc fără taxă are media 8,05, iar la Administrarea ­afa­cerilor 8,02.

3 noi programe de licență disponibile în sesiunea de admitere din septembrie

De cealaltă parte, avem facultăți care, la toate programele de licență, au candidați înmatriculați doar pe locuri fără taxă, excepție făcând câte un candidat care se află la a doua facultate. Este vorba despre Facultatea de Inginerie Alimentară și Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, iar la Facultatea de Silvicultură sunt doar trei candidați înmatriculați pe locuri cu taxă, restul la buget, și la Facultatea de Inginerie Electrică și știința Calculatoarelor doar specializarea Calculatoare are candidați înmatriculați pe locuri cu taxă, aici înregistrându-se concurență mare în sesiunea de admitere, la fel ca și în cazul Facultății de Istorie și Geografie, unde specializarea Asistență socială este singura care a atras un număr mare de candidați, atât pentru locurile la buget, cât și cele cu taxă.

O veste bună vine din partea ARACIS, care a decis autorizarea provizorie a trei noi programe de studiu de licență la Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava, care vor fi incluse în oferta educațională începând cu sesiunea de admitere septembrie 2020. Astfel, viitorii candidați vor putea opta și pentru programele Autovehicule rutiere, în cadrul ­Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, învățământ cu frecvență, cu o capacitate de școlarizare de 50 studenți/an, Limba și literatura engleză – Limba și literatura modernă (spaniolă, italiană), în cadrul Facultății de Litere și Stiințe ale Comunicării, învățământ cu frecvență, cu o capacitate de școlarizare de 60 studenți/an, și Rețele și software de telecomunicații, în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Stiința Calculatoarelor, învățământ cu frecvență, cu o capacitate de școlarizare de 50 studenți/an.

Reamintim faptul că, în sesiunea de admitere care tocmai s-a încheiat, USV a oferit candidaților șansa de a se înscrie, pe lângă programele tradiționale, la nu mai puțin de 9 programe de studiu noi, pentru ciclurile licență și masterat.

Următoarea sesiune de admitere se va desfășura în perioada 7-15 septembrie, pentru locurile rămase disponibile la licență, masterat și doctorat. Pentru cele 14 domenii de doctorat care organizează concursul de admitere în sesiunea septembrie, perioada de înscriere va fi 7 – 11 septembrie. Oferta USV pentru viitoarea sesiune de admitere conține un total de 33 de locuri (dintre care 17 cu bursă, pentru forma de învățământ cu frecvență, și 16 fără bursă, pentru forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă). Alte 11 locuri sunt destinate etnicilor români de pretutindeni (7 dintre acestea fiind cu bursă), la care se mai adaugă 79 de locuri cu taxă. (Oana NUTU)

reportersite