Medicii suceveni vor lucra în această lună, pe bază de acte adiționale. Medicii de familie pot acorda telefonic maximum opt consultații pe oră

2/04/20 ora:6:37am

Conducerea CAS a anunțat că bugetul pentru asistență medicală, în județ, este de 37,7 milioane de lei pentru luna aprilie

Conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Suceava a anunțat că s-a prelungit valabilitatea contractelor cadru încheiate între furnizorii de servicii medicale și farmacii și CAS Suceava, cu cel puțin încă o lună. Cei care se ocupă de sănătatea sucevenilor, au un buget de 37,7 milioane de lei, pentru luna aprilie. „Au fost prelungite contractele cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, iar bugetul alocat pentru luna aprilie este în valoare de 37,7 milioane de lei. Suma este alocată pentru servicii medicale, medicamente, servicii medicale spitalicești, dispozitive medicale, analize de laborator și imagistică medicală, pentru luna aprilie”, a menționat Victor Bleorțu (foto), director general în cadrul CAS Suceava.

Pe perioada stării de urgență, medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriul clinic pot acorda și consultații la distanță, care pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea într-un număr maximum de opt consultații pe oră. Medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriul clinic va consemna consultațiile medicale la distanță în fișa pacientului și în registrul de consultații, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat și a intervalului orar în care acestea au fost efectuate, și va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical. Documentele, inclusiv prescripțiile medicale, vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică. Medicii de familie pot emite prescripție medicală, în continuare, pentru pacienții cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului și pentru medicamentele care până acum erau prescrise de către medicii specialiști. Pe perioada stării de urgență se suspendă obligativitatea utilizării cardului național de sănătate și a documentelor înlocuitoare ale acestuia. (Cristina RUŞTI)