Monday , December 5 2022

Medicii suceveni au solicitat ministrului Sanatatii deblocarea posturilor din sistemul sanitar

La `ntrevederea de ieri cu ministrul S\n\t\]ii Ladislau Ritli, cadrele medicale de la Spitalul Jude]ean “Sf. Ioan cel Nou” au cerut acestuia deblocarea unor posturi `n spital. ~n acest sens, Liviu C=rlan, [eful Unit\]ii de Primiri Urgen]\ Suceava, a solicitat ca minim trei posturi de medici s\ fie deblocate `n decursul acestui an, deoarece unitatea pe care o conduce se confrunt\ cu deficit mare de medici. Doctorul C=rlan a spus c\ ar mai fi necesar\ [i o ambulan]\ de tip “C”, astfel `nc=t s\ se poat\ constitui o linie de gard\ `n cadrul c\reia s\ lucreze ace[ti medici.
Ministrul S\n\t\]ii a anun]at c\ posturile din sistemul sanitar ar putea fi deblocate, acest lucru fiind posibil dup\ discu]ia din Guvern. Ladislau Ritli a mai spus c\ `n prezent se stabile[te necesarul de posturi, urm=nd ca mai apoi situa]ia s\ fie prezentat\ Executivului. “Am discutat la nivelul Guvernului, posibilitatea de deblocare, `n perioada urm\toare,a posturilor din domeniul sanitar”, a declarat Ladislau Ritli. Ministrul a mai men]ionat c\ deblocarea posturilor din s\n\tate reprezint\ o necesitate, trebuind ca acesta s\ fie realizat pe etape, dar “]in=nd cont de prevederile bugetare”. La r=ndul s\u secretarul de stat `n Ministerul S\n\t\]ii, Cristian Irimia a afirmat c\ evalu\rile privind necesarul de posturi ce trebuie urgent deblocate, au fost `ntocmite de Direc]iile de S\n\tate Public\ din jude]e.
La nivelul jude]ului Suceava sunt aproximativ 300 de locuri de munc\ vacante pentru medici. Potrivit centralizării Direcţiei de Sănătate Publică, spitalele din judeţ mai au nevoie de 26 de medici, 152 de asistenţi medicali, 7 biologi şi biochimişti, 5 farmacişti şi un fiziochinetoterapeut. ~n plus, mai sunt vacante 96 de posturi pentru personal auxiliar. (Georgiana GROZA)

Vezi si

Bărbatul care a fost aruncat de la etajul II de explozia din Burdujeni a fost transferat la o clinică din Iași

Pacientul a fost trimis la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași pentru tratament de specialitate  Medicii …

No comments

  1. Daca medicii de familie suceveni si-ar face mai bine treaba si unii ar merge si vinerea la serviciu poate cei de la Ambulanta nu ar fi asa solicitati.Cabinete ale medicilor de familie care nu au decat un stetoscop,fara nicio alta dotare-in buricul targului.