Thursday , September 28 2023

Medicii au stabilit ca violatorul ucigas Nicolae Florentin Musca are discernamant

N decizia a fost luat\ de INML, dup\ mai bine de o lun\ de monitorizare n `n zilele urm\toare, Parchetul de pe l=ng\ Tribunalul Suceava va finaliza rechizitoriul [i `l va trimite `n judecat\ pe individul din D\rgoie[ti, violator, uciga[ [i incendiator
Institutul Na]ional de Medicin\ Legal\ a finalizat expertiza medico –legal\ `n cazul lui Nicolae Florentin Musc\, stabilind c\ acesta a avut discenrn\m=nt `n comiterea fatelor sale, a anun]at prim procurorul Parchetului de pe l=ng\ Judec\toria Suceava, Elisabeta Coc=rl\. Magistratul a mai spus c\ `n cel mai scurt timp, dosarul `n care Nicolae Florentin Musc\  este cercetat pentru omor deosebit de grav, viol [ incendiere va fi finalizat [i va fi trimis instan]ei spre judecare.
Pe timpul verii, Nicolae Florentin Musc\ a fost g\zduit `n Spitalul Penitenciar Jilava, unde a fost monitorizat de medicii de la Institutul Na]ional de Medicin\ Legal\ , `nainte de a se pronun]a.
Nicolae Florentin Musc\ a a fost prins de poli]i[ti pe 11 iunie a.c.,  în timp ce încerca s\ treac\ râul Moldova, în localitatea Baia. Individul de 29 de ani a fost dus mai întâi la sediul Poli]iei Baia, unde a fost audiat de procurori iar, dup\ aceea, a fost transportat la Tribunalul Suceava, unde judec\torii au confirmat mandatul de arestare emis pe numele s\u. Nicolae Florentin Musc\ fusese arestat în lips\ în urma deciziei Tribunalului Suceava dup\ ce, în noaptea de mar]i spre miercuri – 8/9 iunie a.c., a p\truns într-o locuin]\ din M\z\n\e[ti, unde a încercat s\ violeze o femeie, apoi a incendiat mai multe bunuri. El este suspect [i în cazul uciderii unei alte femei, Ilenu]a Nu]u din Cornu Luncii, al c\rei cadavru a fost g\sit sub un pode] de beton, într-un [an] de iriga]ii, la o distan]\ apreciabil\ de câmpul unde aceasta plecase la pr\[it.
Parchetul de pe lâng\ Tribunalul Suceava a solicitat atunci luarea m\surii arest\rii preventive fa]\ de Nicolae Florentin Musc\, de 29 ani, din comuna Dr\goie[ti, satul M\z\n\e[ti, fa]\ de care s-a pus în mi[care ac]iunea penal\ cu privire la s\vâr[irea infrac]iunilor de violare de domiciliu, tentativ\ de viol [i tentativ\ la omor deosebit de grav.
Anchetatorii au re]inut c\ în noaptea de 08/09.06.2010 Florentin Musc\ a p\truns f\r\ drept, prin efrac]ie [i escaladare, în locuin]a Valeriei Florea, din satul M\z\n\e[ti, comuna Dr\goie[ti, sesizând în acel imobil [i prezen]a victimei Rodica Lati[, de 68 de ani.
Prin violen]\ [i constrângere, acesta a încercat s\ între]in\ cu femeia de 68 de ani un act sexual, care nu a fost finalizat “datorit\ incapacit\]ii psiho-fiziologice”, conform comunicatului Parchetului de pe lâng\ Tribunalul Suceava, iar pentru a ascunde urmele comiterii infrac]iunilor [i, totodat\, pentru a împiedica identificarea sa, a incendiat bunuri din imobil, în inten]ia sa fiind [i suprimarea vie]ii celor dou\ persoane aflate acolo, lucru ce nu s-a realizat, din fericire.
~n data de 11 iunie a.c., lucr\tori de poli]ie din cadrul Serviciului de Interven]ie Rapid\ al Inspectoratului de Poli]ie Suceava au reu[it s\ îl re]in\ pe Nicolae Florentin Musc\, pe raza comunei Baia, când încerca s\ treac\ apa râului Moldova. Nicolae Florentin Musc\ este principalul suspect [i în cazul Ilenu]ei Nu]u, femeia g\sit\ moart\ cu c=teva zile `nainte într-un tub colector de beton dintr-un canal de iriga]ie, de pe terenurile agricole din zona satului Bote[ti. Femeia era complet dezbr\cat\, cu urme de strangulare la gât. În diminea]a zilei de sâmb\t\, 5 iunie, Ilenu]a Nu]u, mam\ a trei copii, a mers în câmp la pr\[it. Î[i luase ceva de mâncare [i anun]ase familia c\ se va întoarce dup\ amiaz\ acas\. Pentru c\ nu s-a mai întors, familia a anun]at Poli]ia [i, împreun\ cu mai mul]i jandarmi, s-a plecat în c\utarea ei. Femeia, al c\rei so] era plecat la munc\ în Cipru, a fost g\sit\ despuiat\, strangulat\ [i violat\, în tubul de beton din canalul colector de iriga]iii, duminic\, la un kilometru [i jum\tate de terenul familiei.
Dup\ constatarea abominabilei crime, trei zile mai târziu, la mic\ distan]\, în comuna Dr\goie[ti s-a produs un nou incident. Miercuri diminea]\, pe la ora 6.00, o femeie de 68 de ani din satul M\z\n\e[ti a reclamat la Poli]ie c\ un individ necunoscut a n\v\lit peste ea în cas\, sp\rgând un geam, [i a încercat s\ o violeze. Pentru c\ femeia s-a ap\rat, individul a renun]at la viol [i a plecat, nu înainte de a da foc casei b\trânei. În urm\ cu dou\ s\pt\mâni, o femeie din aceea[i localitate, care se afla la pr\[it, singur\ pe câmp, a fost, de asemenea, atacat\ de un b\rbat necunoscut, care ar fi încercat s\ o violeze. Femeia l-a lovit pe individ, l-a zgâriat [i a ]ipat îndeajuns de tare, fiind auzit\ de s\teni, care l-au pus pe fug\ pe agresor.
Exist\ indicii c\ Nicolae Florentin Musc\ ar fi autorul unei alte fapte abominabile. O femeie de 53 de ani, din satul Pocoleni, comuna R\d\[eni, a fost g\sit\ carbonizat\ în casa în care locuia, distrus\ de fl\c\rile unui incendiu ale c\rui cauze pompierii urmeaz\ s\ le stabileasc\. Anchetatorii au confirmat faptul c\ exist\ indicii privind faptul c\ Nicolae Florentin Musc\ ar fi implicat, ca autor, în tragedia de la Pocoleni – R\d\[eni, îns\ detaliile vor fi stabilite dup\ efectuarea necropsiei [i coroborarea datelor furnizate de pompieri cu cele rezultate din anchet\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

O licitație pentru lucrările la A7 va avea loc anul viitor. Variantă optimistă: autostrada de la Pașcani la Suceava va fi gata în 2027

Primăria Municipiului Suceava a organizat, marți, de la ora 16:30, dezbaterea publică a raportului privind …