Friday , September 30 2022

Maternitatea Suceava va fi reabilitata cu 1,5 milioane de euro printr-un program al Bancii Mondiale

~n cursul zilei de ieri a fost semnat contractul de execu]ie a lucr\rilor de reabilitare a Maternit\]ii din cadrul Spitalului Jude]ean de Urgen]\ Suceava, care presupune o investi]ie de 1,5 milioane euro n `n acela[i program de reabilitare se `nscrie [i maternitatea Spitalului Municipal R\d\u]i, cu o valoare a investi]iei de 800.000 lei

Maternitatea Suceava a intrat într-un proiect de reabilitare printr-un program al B\ncii Mondiale [i al B\ncii Europene de Investi]ii, cu o finan]are de aproximativ 1,5 milioane de euro, investi]ia urm=nd s\ fie finalizat\ în luna aprilie 2012. Contractul de execu]ie a lucr\rilor de reabilitare a Maternit\]ii Suceava, predarea amplasamentului [i întocmirea graficului de execu]ie au fost semnate, joi, de reprezenta]ii Unit\]ii B\ncii Mondiale din cadrul Ministerului S\n\t\]ii [i firma boto[\nean\ Victor Construct, care a c=[tigat licita]ia de execu]ie, la ceremonie fiind prezent secretarul de stat în Ministerul S\n\t\]ii Cristian Irimie [i pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur.
Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, într-o conferin]\ de pres\, c\ investi]ia de la Maternitatea Suceava este de aproximativ 1,5 milioane de euro prin programul B\ncii Mondiale [i al B\ncii Europene de Investi]ii.
El a precizat c\ Maternitatea de la Suceava va trata [i cazurile speciale, inclusiv pe cele din jude]ul Boto[ani.
La r=ndul s\u, secretarul de stat în Ministerul S\n\t\]ii Cristian Anton Irimie a declarat c\ Suceava va intra în r=ndul maternit\]ilor reabilitate prin programul B\ncii Mondiale [i al B\ncii Europene de Investi]ii.
“Noi sper\m ca, pe l=ng\ condi]iile bune pe care le asigur\m, s\ reu[im s\ dovedim c\ [i actul medical pe care-l practic\ colegii mei de aici va fi de o foarte bun\ calitate în interesul celor care se adreseaz\ Spitalului Jude]ean de Urgen]\ Suceava, al pacien]ilor”, a precizat Irimie.
El a spus c\ dotarea cu aparatur\ a Maternit\]ii Suceava [i a sec]iei de nou-n\scu]i s-a f\cut pe parcursul mai multor ani prin proiecte ale B\ncii Mondiale, respectiv echografe performante, cardiotopografe, incubatoare de înalt\ performan]\, trus\ de laparascopie.
Irimie a mai spus c\ [i Maternitatea din R\d\u]i a intrat într-un proces de reabilitare, tot printr-un program al B\ncii Mondiale, valoarea investi]iei fiind de aproximativ 800.000 de euro, iar în cursul zilei de vineri va fi semnat contractul de execu]ie a lucr\rilor [i la Maternitatea din Boto[ani.
Maternitatea Suceava are o capacitate de 110 paturi, iar anual aici se nasc aproximativ 3.000 de copii. (A.D.)

Vezi si

Leii ucraineni refugiați la Rădăuți au ajuns în Africa de Sud

Simba și Mir, cei doi lei care luni au fost preluați de la Grădina Zoologică …