Friday , April 9 2021

Masini si tigari confiscate pe banda rulanta in Punctul de Trecere a Frontierei Siret

N un microbuz „Ford” `nc\rcat cu ]ig\ri ucrainene a fost confiscat `n PTF Siret n de asemenea, un autoturism „Chevrolet” `n valoare de 26.000 lei, a fost confiscat `n PTF Siret pentru c\ [oferul se ocupa cu trafic cu ]ig\ri n ]ig\ri au fost g\site ascunse [i `n butelia de gaz a unui autoturism Audi ce trecea prin PTF Siret

Poli]i[tii de frontier\ [i vame[ii din Punctul de Trecere a Frontierei  (PTF) Siret au descoperit `ntr-un microbuz marca „Ford” al unui cet\]ean rom=n din jude]ul Ia[i, peste 4.000 de pachete de ]ig\ri marca „Viceroy” de provenien]\ ucrainean\, ce erau ascunse `n dou\ loca[e special amenajate prin modificarea rezervoarelor [i dublarea pere]ilor acestora. „}ig\rile `n valoare de peste 17.634 de lei au fost re]inute `n vederea confisc\rii iar persoana `n cauz\ a fost sanc]ionat\ cu amend\ `n valoare de 10.000 de lei. Autoturismul marca „Ford” cu valoare `n vam\ de aproximativ 10.000 de lei a fost re]inut `n vederea confisc\rii, deoarece era modificat special pentru a  fi ascunse ]ig\ri”, precizeaz\ comisarul Ilie Poroch – Seri]an, ofi]erul de rela]ii publice al Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava. Evenimentul s-a petrecut `n diminea]a zilei de vineri, 28 ianuarie, c=nd la PTF Siret s-a prezentat pentru a intra `n ]ar\ conduc=nd un microbuz „Ford”, Alexandru S., de 34 de ani, din municipiul Pa[cani. ~n urma verific\rii am\nun]ite efectuate de poli]i[tii de frontier\ [i lucr\torii vamali, asupra persoanei [i  mijlocului de transport, s-au descoperit ascunse [i nedeclarate `n vederea sustragerii de la controlul vamal, `n dou\ loca[e special amenajate, realizate prin modificarea rezervoarelor [i dublarea pere]ilor acestora, un num\r de 4.101 pachete de ]ig\ri marca „Viceroy” de provenien]\ ucrainean\. ]ig\rile `n valoare de 17.634 lei, au fost re]inute `n vederea confisc\rii de c\tre organele vamale, iar persoana `n cauz\ a fost amendat\ contraven]ional cu 10.000 de lei iar microbuzul cu valoare `n vam\ de 9.400 de lei a fost confiscat.
Cu o zi `nainte, echipa de control din PTF Siret, format\ din poli]i[ti de frontier\ [i vame[i a descoperit, `ntr-un autoturism „Chevrolet” al unui cet\]ean ucrainean, aproximativ 600 de pachete de ]ig\ri marca „Winston” ce erau ascunse `ntr-un loca[ special amenajat situat `n compartimentul motor. „}ig\rile `n valoare de  peste 2.500 de lei au fost re]inute `n vederea confisc\rii iar [oferul a fost sanc]ionat cu amend\ `n valoare de 5.000 de lei. Autoturismul marca „Chevrolet” `n valoare de aproximativ 26.000 lei a fost re]inut `n vederea confisc\rii, deoarece era modificat special pentru a fi ascunse ]ig\ri”, a men]ionat ofi]erul de rela]ii publice al IJPF Suceava. Ucraineanul Sergii F.,  `n v=rst\ de 23 de ani, a vrut s\ intre cu ma[ina `n ]ar\, dar la o verificare am\nun]it\ asupra persoanei [i ma[inii s-au descoperit ascunse, `ntr-un loca[ special amenajat `n compartimentul motor sub bordul autoturismului p=n\ `n podul pedalier, 590 de pachete de ]ig\ri marca „Winston” de provenien]\ ucrainean\. }ig\rile au fost evaluate la suma de 2.519 de lei, fiind confiscate de vame[i, t=n\rul ucrainean fiind amendat contraven]ional iar ma[ina evaluat\ la 25.620 de lei a fost confiscat\.
Poli]i[tii de frontier\ [i vame[ii din PTF Siret au descoperit `ntr-un autoturism marca „Audi” al unui cet\]ean ucrainean, 400 de pachete de ]ig\ri marca „Viceroy” ce erau ascunse `n butelia de gaz a ma[inii. Acest lucru se `nt=mpla, `ns\, cu mai multe zile `n urm\ [i anume `n seara de 24 ianuarie, c=nd la PTF Siret s-a prezentat pentru a intra `n ]ar\ conduc=nd autoturismul „Audi”, ucraineanul Valerii B, de 25 de ani. Dup\ controlul documentelor de c\l\torie poli]i[tii de frontier\ [i vame]ii au trecut la verificarea am\nun]it\ a mijlocului de transport, ocazie cu care au fost descoperite ascunse [i nedeclarate `n vederea sustragerii de la controlul vamal, `n butelia de gaz a autoturismului un num\r de 400 de pachete de ]ig\ri marca „Viceroy” de provenien]\ ucrainean\. „}ig\rile `n valoare de 1.708 de lei, au fost re]inute `n vederea confisc\rii de c\tre organele vamale, iar persoana `n cauz\ a fost sanc]ionat\ contraven]ional cu amend\ `n valoare de 5.000 de lei”, mai spune comisarul Ilie Poroch – Seri]an. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Conferință cu directorii școlari la debutul campaniei “Vaccinare și testare pentru învățare”

Joi, în sala de ședințe a Liceului Teoretic ”Filadelfia” Suceava, Inspectoratul Şcolar Județean Suceava a …