Wednesday , October 4 2023

Masina unui instructor auto, distrusa pe strada Curtea Domneasca

Volkswagen-ul instructorului auto Rotari a intrat in plin in santul care s-a format pe strada Curtea Domneasca
N pentru c\ pavelele a[ezate peste o conduct\ s-au tasat, de-a curmezi[ul str\zii s-a format un [an] capcan\, greu vizibil, `n care ma[ina condus\ de un aspirant la statutul de [ofer a intrat `n plin, sp\rg=nd baia de ulei
Instructorul auto Vasile Rotari, de la {coala de {oferi DELTA CAR a fost obligat s\ arate pe viu unui aspirant la statutul de [ofer ce se poate `nt=mpla dac\ ma[ina condus\ d\ la propriu, `n gropi. C\ut=nd loca]ii  mai pu]in aglomerate, instructorul Rotari l-a `ndrumat pe cursant pe strada Curtea Domneasc\, [tiind c\ aceasta este pavat\ [i riscul de a intra `ntr-o groap\ din asfalt ar trebui s\ nu existe. Intui]ia lui nu a func]ionat pentru c\ tocmai pe aceast\ strad\ a dat peste groapa aproape invizibil\ care i-a defectat autovehicolul.  Dup\ ce au fost instalate conducte `n subteran, de-a curmezi[ul str\zii,  lucr\torii au rea[ezat pavelele. Dar pentru c\ por]iunea afectat\ de lucr\ri nu a fost tasat\ corespunz\tor, pavelele s-au scufundat [i `n acest fel a ap\rut un [an] greu de observat de participan]ii la trafic. ~n acest [an] a intrat automobilul Volkswagen Golf condus de un cursant de la [coala de [oferi, supravegheat de instructorul Vasile Rotari. ~n urma impactului, baia de ulei a autoturismului s-a spart iar tot lichidul din interior s-a scurs de-a lungul str\zii, p=n\ ma[ina s-a oprit. Evenimentul s-a petrecut ieri dup\ amiaz\, `n jurul orei 13.30. “Sunt instructor auto de 34 de ani, dar ce am p\]it azi mi s-a `nt=mplat mai rar. Mai rar `n anii trecu]i, mai des anul acesta, pentru c\ `n ceea ce m\ prive[te, este al doilea eveniment `n decurs de un an, de acest gen. Data trecut\ am p\]it-o `n cartierul Obcine. Acum, `n centrul ora[ului” a declarat am\r=t instructorul Rotari care a spus c\ toat\ paguba se ridic\ la cinci milioane de lei vechi, ba[ca faptul c\ o perioad\ de timp nu `[i va putea face treaba. Vasile Rotari a mai spus c\ al]i colegi ai lui au p\]it-o la fel `n ultima perioad\, `n diferite loca]ii din Suceava, unul dintre ace[tia trec=nd printr-o situa]ie asem\n\toare chiar cu o zi `n urm\.
Faptul c\ str\zile din Suceava sunt pline de gropi nu mai este o noutate. Dar c\ aceste gropi apar chiar dup\ ce str\zile au fost reparate, constituie un semnal de alarm\ adresat `nc\ odat\ edililor, acum chiar de c\tre cei care `ncearc\ s\ `nve]e pe tinerii suceveni cum s\ circule corect prin ora[. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Deputatul sucevean Andi Grosaru a fost sancționat pentru atacul grosolan la adresa colegilor din grupul minorităților. I s-a luat dreptul la cuvânt timp de 2 luni

Deputatul sucevean Andi Grosaru este sancționat pentru declarația despre grupul minorităților naționale. El a spus …