Tuesday , March 5 2024

Masa de Pasti pentru beneficiarii sistemului social

N adul]ii [i copiii care se afl\ sub protec]ia DGASPC Suceava vor avea [i ei mas\ s\rb\toreasc\ cu produsele pascale tradi]ionale
Beneficiarii sistemului de protec]ie social\ au motive `n plus de bucurie cu ocazia S\rb\torilor de Pa[ti. Directorul executiv al Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului Suceava a declarat c\ “a fost preg\tit pentru to]i beneficiarii, adul]i [i copii, cu ocazia s\rb\torilor pascale, un meniu special care const\ `ntr-o mas\ tradi]ional\. Ace[tia vor servi un meniu bogat [i variat format din aperitive, salat\ de boef, friptur\ de miel cu salat\ de sfecl\ ro[ie, dar [i pulpe de pui sau friptur\ de porc, nelipsitele ou\ ro[ii, ciorb\ r\d\u]ean\, ciorb\ de miel, pasc\ [i cozonac”. Cu aceast\ ocazie, copiii [i adul]ii care benefiziac\ de protec]ie social\ vor putea `mp\rt\[i bucuria s\rb\torilor cu cei dragi, prietenii [i rudele al\turi de care lupt\ pentru a dep\[i situa]ii dificile. (A.D.)

Vezi si

Trei asocieri de firme de construcții și proiectare din Suceava vor să modernizeze strada Dobrilă Eugen

Prima dată când Primăria Suceava ține o licitația pentru proiectare și execuție a lucrărilor de …