Sunday , January 29 2023

Marsul bicicletelor, azi, pe traseul Galeria Mall – Primarie

Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Suceava va organiza `n perioada 16 – 22 septembrie o campanie pentru con[tientizarea popula]iei cu privire la modalit\]ile durabile de transport, care pot contribui la reducerea polu\rii atmosferei, cauzate de cre[terea traficului auto. Campania se desf\[oar\ sub genericul “S\pt\m=na Mobilit\]ii Europene” [i se `nscrie `ntr-o serie de ac]iuni care vor avea loc `n aceast\ perioad\ la nivel european.
Sub deviza “Mobilitate alternativ\”, campania din acest an se va finaliza cu Mar[ul bicicletelor, organizat `n data de 22 septembrie, la ora 12.00, de c\tre Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Suceava, `n colaborare cu Prim\ria municipiului Suceava [i cu ONG-uri [i Eco-[coli din localitate. Pe traseul Galeria Mall – Prim\rie se vor deplasa bicicli[ti [i rolleri din cadrul institu]iilor de `nv\]\m=nt, ONG-uri, func]ionari publici, cet\]eni, prilej cu care se vor distribui [i pliante cu mesaje pentru protec]ia mediului.
“Aceast\ manifestare `[i dore[te a fi un `ndemn la adresa cet\]enilor de a-[i schimba comportamentul privind protejarea mediului `nconjur\tor prin renun]area, m\car pentru o zi, la mijloacele de transport personale `n favoarea mijloacelor de transport `n comun, eventual al bicicletelor, sau chiar prin practicarea mersului pe jos, care protejeaz\ at=t mediul, c=t [i s\n\tatea”, a declarat directorul executiv al APM Suceava, inginerul Vasile O[ean.
Agen]ia a mai transmis o invita]ie c\tre to]i locuitorii Sucevei care doresc s\ participe la Mar[ul bicicletelor, demonstr=nd `n acest mod c\ mesajul S\pt\m=nii Mobilit\]ii Europene a fost `n]eles [i este agreat de suceveni. (A.D.)

Vezi si

Peste 120 de polițiști suceveni, cu 45 de mașini, prezenți pe șosele, pentru monitorizarea și fluidizarea traficului. Recomandări pentru șoferi în condiții de iarnă

Peste 120 de polițiști și 45 de autospeciale de poliție se află pe drumurile publice …