Tuesday , December 5 2023

Marsul bicicletelor, azi, pe traseul Galeria Mall – Primarie

Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Suceava va organiza `n perioada 16 – 22 septembrie o campanie pentru con[tientizarea popula]iei cu privire la modalit\]ile durabile de transport, care pot contribui la reducerea polu\rii atmosferei, cauzate de cre[terea traficului auto. Campania se desf\[oar\ sub genericul “S\pt\m=na Mobilit\]ii Europene” [i se `nscrie `ntr-o serie de ac]iuni care vor avea loc `n aceast\ perioad\ la nivel european.
Sub deviza “Mobilitate alternativ\”, campania din acest an se va finaliza cu Mar[ul bicicletelor, organizat `n data de 22 septembrie, la ora 12.00, de c\tre Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Suceava, `n colaborare cu Prim\ria municipiului Suceava [i cu ONG-uri [i Eco-[coli din localitate. Pe traseul Galeria Mall – Prim\rie se vor deplasa bicicli[ti [i rolleri din cadrul institu]iilor de `nv\]\m=nt, ONG-uri, func]ionari publici, cet\]eni, prilej cu care se vor distribui [i pliante cu mesaje pentru protec]ia mediului.
“Aceast\ manifestare `[i dore[te a fi un `ndemn la adresa cet\]enilor de a-[i schimba comportamentul privind protejarea mediului `nconjur\tor prin renun]area, m\car pentru o zi, la mijloacele de transport personale `n favoarea mijloacelor de transport `n comun, eventual al bicicletelor, sau chiar prin practicarea mersului pe jos, care protejeaz\ at=t mediul, c=t [i s\n\tatea”, a declarat directorul executiv al APM Suceava, inginerul Vasile O[ean.
Agen]ia a mai transmis o invita]ie c\tre to]i locuitorii Sucevei care doresc s\ participe la Mar[ul bicicletelor, demonstr=nd `n acest mod c\ mesajul S\pt\m=nii Mobilit\]ii Europene a fost `n]eles [i este agreat de suceveni. (A.D.)

Vezi si

Șase percheziții la o rețea româno-ucraineană de contrabandiști. Trei indivizi arestați, patru mașini și aproape 40.000 de pachete cu țigări, confiscate (FOTO, VIDEO)

Vineri, 1 decembrie 2023, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, împreună cu procurorii …