Wednesday , April 17 2024

Mars pentru a marca Ziua Internationala a Persoanelor cu dizabilitati

Asocia]ia “P\rin]ilor cu Copii cu Nevoi Speciale” Suceava `n parteneriat cu Asocia]ia “Blijdorp Romania” Suceava, organizeaz\ `n data de 3 decembrie 2010, `ntre orele 10,30 – 12,30 mar[ul “Pledoarie pentru demnitate”. Pre[edintele Asocia]iei, Eugenia Hodoroab\, a spus c\ manifestarea  care se afl\ la a V a edi]ie  se doreste s\ marcheze Ziua Interna]ional\ a Persoanelor cu dizabilit\]i. ‘Reprezint\ un  mar[ al demnit\]ii tuturor celor care `[i doresc s\ se integreze `n societate [i care vor s\ fie v\zu]i, sus]inu]i, accepta]i cu acelea[i  drepturi [i obliga]ii ca orice cet\]ean’, a afirmat Eugenia Hodoroab\.  Mar[ul se va desf\[ura pe traseul : Prim\ria Suceava  – Consiliul Jude]ean. Vor mai  fi al\turi de la aceast\ manifestare, partenerii deja tradi]ionali ai asocia]ii [i anume {coala Gen. Nr. 1, Colegiul Na]ional « Mihai Eminescu », Colegiul National « Spiru Haret », {coala General\ « Ion Creang\ », {coala Generala Nr. 11, {coala « Filadelfia , A.R.E.A.S toate din Suceava [i Funda]ia « O Nou\ Via]\» din Siret. (C.S.)

Vezi si

S-a reluat furnizarea căldurii în municipiul Suceava

Din seara de 16 aprilie a fost reluată furnizarea căldurii în sistemul centralizat de termoficare …