Tuesday , October 4 2022

Mars pentru a marca Ziua Internationala a Persoanelor cu dizabilitati

Asocia]ia “P\rin]ilor cu Copii cu Nevoi Speciale” Suceava `n parteneriat cu Asocia]ia “Blijdorp Romania” Suceava, organizeaz\ `n data de 3 decembrie 2010, `ntre orele 10,30 – 12,30 mar[ul “Pledoarie pentru demnitate”. Pre[edintele Asocia]iei, Eugenia Hodoroab\, a spus c\ manifestarea  care se afl\ la a V a edi]ie  se doreste s\ marcheze Ziua Interna]ional\ a Persoanelor cu dizabilit\]i. ‘Reprezint\ un  mar[ al demnit\]ii tuturor celor care `[i doresc s\ se integreze `n societate [i care vor s\ fie v\zu]i, sus]inu]i, accepta]i cu acelea[i  drepturi [i obliga]ii ca orice cet\]ean’, a afirmat Eugenia Hodoroab\.  Mar[ul se va desf\[ura pe traseul : Prim\ria Suceava  – Consiliul Jude]ean. Vor mai  fi al\turi de la aceast\ manifestare, partenerii deja tradi]ionali ai asocia]ii [i anume {coala Gen. Nr. 1, Colegiul Na]ional « Mihai Eminescu », Colegiul National « Spiru Haret », {coala General\ « Ion Creang\ », {coala Generala Nr. 11, {coala « Filadelfia , A.R.E.A.S toate din Suceava [i Funda]ia « O Nou\ Via]\» din Siret. (C.S.)

Vezi si

Școlile din județul Suceava, apreciate pentru performanța în educația pentru mediu

”Palmaresul obținut de județul Suceava în cadrul programelor de educație pentru mediu este unul de …