Tuesday , December 6 2022

Marius Vatavu, `mputernicit de Confederatia Patronatul Rom=n sa reorganizeze filiala judeteana a structurii

Confedera]ia Patronatul Rom=n a `mputernicit pe Marius V\tavu pentru a reorganiza filiala jude]ean\ a Patronatului Rom=n.  Pentru a evita incompatibilitatea sa, el a luat decizia de a se autosuspenda din calitatea de membru al PDL.
Principalele obiective asumate sunt o mai bun\ reprezentare a intereselor patronatului din judetul Suceava, mediatizarea principalelor puncte de vedere ale firmelor reprezentate, cresterea gradului de reprezentativitate a Patronatului Rom=n `n raport cu celelalte Confedera]ii Patronale la nivelul jude]ului Suceava. (O.S.)

Vezi si

AirConnect iar spune că va zbura vara viitoare de la Suceava la Constanța

AirConnect va zbura vara viitoare de la Constanța la Suceava, Timișoara, Oradea și Cluj-Napoca, a …