Saturday , March 2 2024

Maria Basescu vine cu mobila la sinistratii din Serbauti

N prima doamn\ va `nso]i ast\zi un transport const=nd `n obiecte de mobilier, `n special paturi, pentru sinistra]ii care au r\mas f\r\  locuin]e

So]ia [efului statului, Maria B\sescu este a[teptat\ ast\zi, s\ ajung\ din nou cu ajutoare umanitare `n satul C\line[ti Arini, comuna {erb\u]i. Prima doamn\ va `nso]i un transport const=nd `n obiecte de mobilier, `n special paturi pentru sinistra]ii care au r\mas f\r\  locuin]e. ~n comuna {erb\u]i  au fost construite [i se afl\ `n stadiu de finalizare  [apte case pentru tot at=tea  familii care `n urma inunda]iilor din acest an au r\mas f\r\ un acoperi[ deasupra capului. Primarul comunei {erb\u]i, C\t\lin S\nduleac a declarat c\ doar trei din cele [apte case se afl\ `n stadiu de finalizare. ~n prezen]a soţiei  preşedintelui Traian B\sescu va avea loc inaugurarea oficial\ a unei locuin]e, iar un sobor de preo]i va oficia  o slujb\ religioas\.
“~ntr-un stadiu mai avansat se afl\ trei locuin]e `ns\ sper\m ca m\car  mar]i una s\ o putem da la cheie. Este vorba de locuin]a familiei  Vladimir [i Cecilia Ivanasciuc.  Din c=te am `n]eles Prima doamn\ va aduce doar paturi”, ne-a spus edilul comunei. So]ia [efului statului a mai fost  `n data de 15 iulie în localitatea {erb\u]i, grav afectat\ de inunda]iile de la `nceputul lunii iulie. Prima doamn\ le-a dus atunci sinistra]ilor  [ase TIR-uri cu materiale de construc]ii, c\r\mid\ [i BCA, care au fost desc\rcate în curţile celor care î[i refac locuinţele după inundaţii. Maria Băsescu a declarat atunci  c\, de fapt, fiica ei Ioana s-a ocupat de colectarea ajutoarelor. So]ia [efului statului  afirma c\ a  ales s\ vin\ la {erb\u]i [i s\-i ajute pe oamenii ale c\ror case au fost afectate sau distruse de inunda]ii pentru c\ în aceast\ localitate s-a refugiat bunica ei din Arbore în timpul r\zboiului. Maria B\sescu a stat de vorb\ la acea vreme cu câteva zeci de localnici, s-a fotografiat cu ei [i a împ\r]it ciocolat\ copiilor din comun\. (Cristina TODIRC|)

Vezi si

La Zvoriștea se va construi un pod nou, pe DN 29A, pe drumul spre Dorohoi

Peste Siret, la Zvoriștea un pod nou se va construi în locul celui existent actualmente …