Sunday , November 27 2022

Maria Basescu vine cu mobila la sinistratii din Serbauti

N prima doamn\ va `nso]i ast\zi un transport const=nd `n obiecte de mobilier, `n special paturi, pentru sinistra]ii care au r\mas f\r\  locuin]e

So]ia [efului statului, Maria B\sescu este a[teptat\ ast\zi, s\ ajung\ din nou cu ajutoare umanitare `n satul C\line[ti Arini, comuna {erb\u]i. Prima doamn\ va `nso]i un transport const=nd `n obiecte de mobilier, `n special paturi pentru sinistra]ii care au r\mas f\r\  locuin]e. ~n comuna {erb\u]i  au fost construite [i se afl\ `n stadiu de finalizare  [apte case pentru tot at=tea  familii care `n urma inunda]iilor din acest an au r\mas f\r\ un acoperi[ deasupra capului. Primarul comunei {erb\u]i, C\t\lin S\nduleac a declarat c\ doar trei din cele [apte case se afl\ `n stadiu de finalizare. ~n prezen]a soţiei  preşedintelui Traian B\sescu va avea loc inaugurarea oficial\ a unei locuin]e, iar un sobor de preo]i va oficia  o slujb\ religioas\.
“~ntr-un stadiu mai avansat se afl\ trei locuin]e `ns\ sper\m ca m\car  mar]i una s\ o putem da la cheie. Este vorba de locuin]a familiei  Vladimir [i Cecilia Ivanasciuc.  Din c=te am `n]eles Prima doamn\ va aduce doar paturi”, ne-a spus edilul comunei. So]ia [efului statului a mai fost  `n data de 15 iulie în localitatea {erb\u]i, grav afectat\ de inunda]iile de la `nceputul lunii iulie. Prima doamn\ le-a dus atunci sinistra]ilor  [ase TIR-uri cu materiale de construc]ii, c\r\mid\ [i BCA, care au fost desc\rcate în curţile celor care î[i refac locuinţele după inundaţii. Maria Băsescu a declarat atunci  c\, de fapt, fiica ei Ioana s-a ocupat de colectarea ajutoarelor. So]ia [efului statului  afirma c\ a  ales s\ vin\ la {erb\u]i [i s\-i ajute pe oamenii ale c\ror case au fost afectate sau distruse de inunda]ii pentru c\ în aceast\ localitate s-a refugiat bunica ei din Arbore în timpul r\zboiului. Maria B\sescu a stat de vorb\ la acea vreme cu câteva zeci de localnici, s-a fotografiat cu ei [i a împ\r]it ciocolat\ copiilor din comun\. (Cristina TODIRC|)

Vezi si

Se redeschide Patinoarul Areni. Luni, de Ziua Bucovinei, intrarea va fi liberă

Patinoarul Areni din municipiul Suceava se redeschide începând de luni, 28 noiembrie 2022. Conform viceprimarului …