Tuesday , April 23 2024

Mama si sora lui Bogdan Paduret, la Londra, pentru identificarea si repatrierea trupului neinsufletit

Prietenii si cunoscutii lui Chompy au continuat sa puna flori si lumanari in locul in care a fost ucis acesta

N poli]i[tii londonezi `nc\ nu au identificat autorii [i mobilul crimei din diminea]a zilei de s=mb\t\, 27 noiembrie n deocamdat\ nu se [tie c=nd va primi familia und\ verde pentru aducerea `n ]ar\ a a trupului lui Bogdan P\dure] – Chompy n

Mama [i sora lui Bogdan P\dure] au ajuns ieri la  Londra, pentru a ini]ia demersurile privind recuperea trupului ne`nsufle]it al lui t=n\rului de 29 de ani, ucis s=mb\t\ diminea]\ chiar `n fa]a casei `n care locuia, de persoane r\mase, deocamdat\, neidentificate.  Potrivit apropia]ilor familiei, dup\ ce cadavrul va fi identificat, va fi efectuat\ necropsia urm=nd ca `n func]ie de rezultat dar [i  de decizia investigatorilor s\ fie `ntocmite formalit\]ile de repatriere. Deocamdat\ nu se [tie c=nd familia va primi und\ verde pentru aducerea `n ]ar\ a a trupului lui Bogdan P\dure] – Chompy, cum era cunoscut de prietenii s\i.
Mama [i sora t=n\rului de 29 de ani `mpu[cat `n Londra sunt sprijinite acolo de Mihai Albu, originar din Suceava [i de so]ia acestuia, care este avocat. Prietenii lui Bogdan din ]ar\ se preg\tesc deja de `nmorm=ntare. Unul dintre amicii suceveanului ucis `n stil mafiot la Londra, Gheorghe Ignat, ne-a declarat c\ deja a fost stabilit\ firma de pompe funebre  care va prelua sicriul cu corpul ne`nsufle]it  dup\ ce acesta va ajunge cu o curs\ aerian\ pe aeroportul Otopeni din Bucure[ti sau, dac\ va fi posibil, chiar pe aeroportul Salcea, din Suceava. ~n Londra, `n fa]a locuin]ei de pe strada pe care locuia Bogdan P\dure] au continuat s\ fie depuse flori [i aprinse lum=n\ri de c\tre cei care l-au cunoscut pe Bogdan, un t=n\r cu o inim\ de aur, cum `l descriu cei care l-au cunoscut, s\ritor [i dornic s\ ajute pe mai to]i cei din comunitatea rom=neasc\ din Londra, care apucaser\ s\ `l cunoasc\. Ancheta oficial\ nu a f\cut publice noi date despre circumstan]ele mor]ii t=n\rului sucevean [i nici nu a indicat suspec]i `n aceast\ cauz\. Pe acest fond, se cultiv\ felurite legende, legate de conflictele pe care Bogdan P\dure] – Chompy, le-ar fi avut ba cu arabi care ar fi vizitat clublul londonez `n care acesta lucra ca bodyguard, ba cu albanezi.
P=n\ c=nd poli]i[tii din Londra vor elucida circumstan]ele `n care suceveanul a fost ucis, datoria familiei [i a prietenilor este aceea de a aduce `n ]ar\ trupul ne`nsufle]it al t=n\rului, pentru a fi `nmorm=ntat cre[tine[te, la Sl\tioara, acolo unde `[i dore[te familia [i, probabil, [i-ar fi dorit [i el, fiindc\ aici `[i cump\rase un teren pe care inten]iona s\ `[i construiasc\ o cas\, dup\ mai bine de opt ani de munc\ `n str\in\tate.
N Scenarii posibile, `ntreb\ri f\r\ r\spuns
Prietenii lui Bogdan din Londra vorbesc despre un incident mai bizar care a avut loc în urm\ cu dou\ s\pt\m=ni `n clubul `n care lucra acesta, în care unul dintre colegii lui a avut un schimb de replici violente cu dou\ persoane de origine arab\, care potrivit martorilor erau foarte boga]i [i ar fi f\cut parte dintr-o grupare mafiot\ din Londra. În acel incident, se pare c\ unul din cei doi l-ar fi amenin]at pe Gabi P\dure], care a intervenit s\ aplaneze conflictul, spun=ndu-i c\ pe el îl va împu[ca într-o zi, la care acesta ar fi r\spuns “po]i s\ vii sa m\ împu[ti, sunt aici, nu plec nic\ieri”. Cei care lucrau împreun\ cu el [i cei care locuiau în aceea[i cas\ cu Bogdan au povestit c\ au fost foarte multe b\t\i [i incidente în acel club [i c\ mul]i au l\sat amenin]\ri dup\ ce au fost da]i afar\ din local, îns\ nimeni nu poate spune cu certitudine cine [i de ce l-a omor=t pe t=n\rul sucevean. Cristi C=mpan, cel care l-a luat s=mb\t\ diminea]a pe Bogdan Gabriel P\dure] de la munc\ [i l-a adus acas\, a declarat c\ erau doar ei doi în ma[in\ [i este convins c\ persoana care l-a împu[cat pe “Chompy” i-a urm\rit chiar de la club. Tot acesta a declarat c\ în momentul în care d\deau cu spatele, încerc=nd s\ parcheze ma[ina l=nga cas\, un individ de pe o motociclet\ a oprit în dreptul geamului ma[inii, unde se afla Bogdan P\dure], a tras trei gloan]e în direc]ia capului acestuia [i a plecat. Chiar dac\ ambulan]a a ajuns la fa]a locului în doar c=teva minute, paramedicii nu au putut face altceva dec=t sa constate decesul t=n\rului. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Angelica Fădor: ”Festivalul Național al Ouălor Încondeiate de la Ciocănești – un eveniment de înaltă ținută”

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor a fost prezent, duminică, la Festivalul Național al Ouălor …