Saturday , January 28 2023

Mâine, Camera de Comerț și Industrie Suceava organizează Topul Firmelor – Gala Excelenței în Afaceri

Vineri, 2 noiembrie 2018, Camera de Comerț și Industrie Suceava (CCI) organizează la Mandachi Hotel & Spa, Magnificus Plaza cea de-a 28-a ediției Topului Firmelor – Gala Excelenței în Afaceri. Evenimentul de tradiție realizat de către Camera de Comerț și Industrie Suceava marchează și în 2018 rezultatele din economia suceveană. Clasamentul și evenimentul în sine reprezintă finalitatea aplicării unei metodologii unice, complexe și unitare la nivelul sistemului ­ca­meral din România și urmărește să identifice și să promoveze societățile capabile să funcționeze la înalți parametri de eficiență și care au obținut constant performanțe de-a lungul anilor.  Pentru comunitatea de afaceri din Bucovina acest eveniment a devenit unul de referință, constituind cartea de vizită a succesului și a performanței în afaceri.

Camera de Comerț și Industrie Suceava este de aproape 30 de ani prima și cea mai reprezentativă organizație a întreprinzătorilor din județul Suceava, fiind singura organizație neguvernamentală de utilitate publică, cu caracter autonom și cu o misiune foarte bine definită: susținerea intereselor comunității de afaceri în dialogul cu instituțiile statului și organismele internaționale, precum și acțiuni concrete pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent și propice dezvoltării sectorului privat, a unei economii de

De asemenea, pe lângă Topul Firmelor, în cadrul Galei Excelenței în Afaceri 2018 vor fi acordate Trofee de Excelență și Premii Speciale pentru a răsplăti elementele cheie de diferențiere pe piață, continuitatea în activitate, eficiența și competitivitatea, spiritul antreprenorial novator, „abilitatea de a genera idei” sau creativitatea.

„Îmbucurător este faptul că numărul firmelor care îndeplinesc criteriile de participare la Topul Firmelor, stabilite prin aplicarea unui soft la nivel național, este într-o permanentă creștere, evenimentul fiind organizat de către camerele de comerț și industrie în conformitate cu prevederile art. 4, lit. m din Legea nr. 335/2007 privind camerele de comerț și industrie. Evaluarea nivelului de performanță și stabilirea clasamentelor pe domenii, grupe de activitate și grupe de mărime a firmelor, se realizează în baza unei metodologii de către Comisiile pentru realizarea ­To­pului Firmelor, constituite pe domeniile respective. Astfel, sunt prevăzute la nivel teritorial domenii ale Topului: Cercetare – Dezvoltare și High-Tech; Industrie; Agricultură, Silvicultură și Industrie Alimentară; Construcții; Servicii; Comerț, Export, Turism, împărțirea domeniilor pe grupe de activitate realizându-se în baza Codului CAEN, al obiectului de activitate, declarat pe propria răspundere a firmelor în situațiile financiare anuale”, se arată într-un comunicat al CCI Suceava.

Clasificarea întreprinderilor pe clase de mărime se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinde­rilor mici și mijlocii, care stabilește criteriile de încadrare a firmelor, după cum urmează: Microîntreprinderi – au până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei, întreprinderi mici – au între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, întreprinderi mijlocii – au între 50 și 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro și întreprinderi mari – au între 250 și 999 de salariați.

Indicatorii utilizați pentru clasifi­carea firmelor sunt: cifra de afa­ceri netă; profitul din exploatare; rata profitului din exploatare; eficiența utilizării resurselor umane; eficiența utilizării capitalului angajat.

Vezi si

Larisa Blanari, noul președinte al Organizației Femeilor Social Democrate Suceava

Vineri, 27 ianuarie,  la Frasin, au avut loc lucrările Conferinței Județene de alegeri a Organizației …