Monday , October 3 2022

Mai multe becuri de la st=lpii de iluminat din Itcani au fost sparte cu pietre

~n cartierul I]cani, la ie[ire din municipiul Suceava `nspre R\d\u]i, circa 10 st=lpi au r\mas f\r\ abajururi, iar altele nu func]ioneaz\. Reprezentantul “Loial” Grup, firm\ care are adjudecat serviciul de `ntre]inere a re]elei electrice de iluminat public, a declarat c\ respectivele abajururi au fost distruse cu pietre de c\tre localnici [i c\, `n zilele urm\tore, se va proceda la remediere neajunsurilor. L\mpile distruse de pe st=lpi vor fi `nlocuite cu cele r\mase dup\ reabilitarea sistemului de iluminat public de pe magistrala rutier\ principal\ a urbei, `n urma unei solicit\ri f\cute de primarul Ion Lungu. “Trebuie s\ lu\m componente de la st=lpii care sunt `n dezafectare, inclusiv abajururi, bobine, becuri sau alte elemente [i s\ le `nlocuim pe cele defecte. Aceasta pentru c\ totul arat\ ur=t”, a precizat Ion Lungu. (D.P.)

Vezi si

Terenul viitoarei clădiri a Facultății de Medicină a fost transferat în administrarea USV

Consilierii județeni suceveni au aprobat trecerea unei suprafețe de teren de 1.440 de mp. din …