Monday , April 15 2024

Mai bine de jumatate dintre directorii scolari ocupa posturile prin detasare, dintre care 11 au fost schimbati din functie

N to]i cei 164 directori primi [i adjunc]i ai unit\]ilor de `nv\]\m=nt de pe raza jude]ului ale c\ror posturi au fost vacantate au primit, `ncep=nd cu 1 septembrie, decizii de deta[are n 11 dintre ei au fost `nlocui]i din func]ie, fiind vorba despre Colegiul de Art\ Suceava, Colegiul de Informatic\ Suceava, Liceul Teoretic <Ion Luca> Vatra Dornei, {coala nr. 4 C=mpulung, [colile generale din Vatra Moldovi]ei, Bilca, Stroie[ti, M\lini, Breaza, Gr\dini]a cu Program Prelungit nr. 3 R\d\u]i [i Gr\dini]a cu Program Normal nr. 1 Siret n `n acest an, peste 55% dintre directori [i directori adjunc]i ocup\ posturile prin deta[are
Inspectoratul {colar Jude]ean (I{J) Suceava a definitivat `n cursul zilei de ieri situa]ia directorilor primi [i adjunc]i ai unit\]ilor de `nv\]\m=nt de pe raza jude]ului. Din cele 164 posturi vacante, 106 vizau directori de colegii, licee [i [coli generale, 46 erau directori adjunc]i [i 12 directori de gr\dini]e. To]i cei 164 au primit, `ncep=nd cu 1 septembrie, decizii de deta[are, `ns\ 11 dintre ei au fost `nlocui]i din func]ie.
“~n jude] avem 228 unit\]i cu personalitate juridic\, deci 228 directori [i 67 directori adjunc]i. ~ncep=nd cu 1 septembrie a.c. au fost vacantate 164 posturi de directori [i directori adjunc]i, din care 106 de directori la colegii, licee [i [coli generale, 46 directori adjunc]i [i 12 la gr\dini]e. Ieri (miercuri, n.red.) au primit decizie de deta[are 164 directori, dintre care nume noi sunt `n urm\toarele unit\]i: Colegiul de Art\ Suceava, Colegiul de Informatic\ Suceava, Liceul Teoretic <Ion Luca> Vatra Dornei, {coala nr. 4 C=mpulung, [colile generale din Vatra Moldovi]ei, Bilca, Stroie[ti, M\lini, Breaza, Gr\dini]a cu Program Prelungit nr. 3 R\d\u]i [i Gr\dini]a cu Program Normal nr. 1 Siret”, a declarat prof. Laura Hacman, purt\torul de cuv=nt al I{J Suceava.
Amintim c\ la nivelul municipiului Suceava au fost schimba]i din func]ie Sabina Roman, `n locul acesteia la conducerea Colegiului de Art\ fiind numit\ predecesoarea sa, Marielena Pancu, [i Lucian Lungu, de la Colegiul de Informatic\, director fiind acum Virginel Iordache.
Pentru c\ nu a mai fost organizat de c\tre Ministerul Educa]iei concurs pentru ocuparea func]iilor de director prim [i director adjunct `nc\ din anul 2008, la nivelul jude]ului Suceava num\rul celor numi]i prin deta[are a crescut considerabil. Astfel, `n acest an, mai bine de 55% dintre directori [i directori adjunc]i ocup\ posturile prin deta[are, fiind vorba despre 164 din totalul de 295 directori primi [i adjunc]i din unit\]ile [colare sucevene. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Din nou strada din fața Parcului Copilului devine pietonală în zilele de duminică

Începând de duminică, 14 aprilie, strada Calea Burdujeni – porțiunea din zona Parcului Copilului – …

No comments

  1. Mai vrem schimbari si la adjuncti,unii au depasit perioada de 2 mandate,si tot mai vor, cat mai stau ???Nu mai sunt doriti si totusi insista!!!!
    Mai vrem rotirea cadrelor,ca unii au adevarate clici in scoli de care nu se mai poate.