Monday , July 22 2024

Mai bine de jumatate din somerii Sucevei nu beneficiaza de indemnizatii

N num\rul [omerilor neîndemniza]i la sfâr[itul lunii august 2010 a fost de 10.996 persoane [i reprezenta 56,5% din num\rul [omerilor înregistra]i n dup\ nivelul de instruire, ponderea cea mai mare în totalul [omerilor înregistra]i la sfâr[itul lunii august 2010 o de]in persoanele cu preg\tire primar-gimnazial\ sau profesional\, 13.651 persoane (70,2%), urmate de persoanele cu studii liceale sau postliceale

Conform datelor furnizate de Agen]ia Jude]ean\ pentru Ocuparea For]ei de Munc\ (AJOFM) Suceava, num\rul [omerilor înregistra]i la sfâr[itul lunii august 2010 a fost de 19.454 persoane, în cre[tere cu 118 persoane fa]\ de luna iulie 2010 (^0,6%) [i cu 2.771 persoane fa]\ de luna august  2009 (^16,6%).
În totalul [omerilor înregistra]i la 31.08.2010, preponderente au fost persoanele de sex masculin (57,5%), fa]\ de persoanele de sex feminin (42,5%).
Num\rul [omerilor indemniza]i în luna august 2010 a fost de 8.458 persoane, în sc\dere cu 793 persoane fa]\ de luna iulie 2010 (-8,6%). Comparativ cu aceea[i lun\ a anului precedent, num\rul [omerilor îndemniza]i a sc\zut cu 534 persoane (-5,9%).
~n luna august 2010 fa]\ de luna iulie 2010 num\rul de [omeri a crescut cu 137 persoane la persoanele de sex feminin (^4,7%) în timp ce num\rul [omerilor la persoanele de sex masculin a sc\zut cu 19 persoane (-0,2%).
Comparativ cu luna august 2009, num\rul de [omeri a înregistrat o cre[tere cu 1.627 de persoane la [omerii de sex masculin (117,0%) [i cu 1.144 persoane la [omerii de sex feminin (116,1%).
La 31.08.2010 num\rul [omerilor indemniza]i a fost de 8.458 persoane [i reprezenta 43,5% din totalul [omerilor, fa]\ de 9.251 persoane la sfâr[itul lunii iulie 2010 (reprezentând 47,8% din totalul [omerilor) [i 8.992 persoane la sfâr[itul lunii august 2009 (53,9% din total [omeri). La sfâr[itul lunii august 2010, din totalul [omerilor indemniza]i, 191 persoane erau absolven]i (2,3%).
Num\rul [omerilor neîndemniza]i la sfâr[itul lunii august 2010 a fost de 10.996 persoane [i reprezenta 56,5% din num\rul [omerilor înregistra]i, fa]\ de 10.085 persoane la sfâr[itul lunii iulie 2010 (52,2%) [i 7.691 persoane la sfâr[itul lunii august 2009 (46,1%).
Dup\ nivelul de instruire, ponderea cea mai mare în totalul [omerilor înregistra]i la sfâr[itul lunii august 2010 o de]in persoanele cu preg\tire primar-gimnazial\ sau profesional\, 13.651 persoane (70,2%), urmate de persoanele cu studii liceale sau postliceale, 4.636 persoane (23,8%) [i cele cu studii superioare, 1.167 persoane (6,0%).
Pe centre teritoriale ale jude]ului Suceava repartizarea [omerilor înregistra]i la 31.08.2010 se prezint\ astfel: Agen]ia Suceava cu 5.460 [omeri (din care 43,3% femei), Agen]ia F\lticeni cu 4.823 [omeri (din care 41,1% femei), Agen]ia Câmpulung Moldovenesc cu 1.445 [omeri (din care 42,8% femei), Agen]ia Gura Humorului cu 1.953 [omeri (din care 42,3% femei), Agen]ia R\d\u]i cu 4.046 [omeri (din care 42,9% femei), Agen]ia Vatra Dornei cu 1.238 [omeri (din care 43,3% femei) [i Agen]ia Siret cu 489 [omeri (din care 42,5% femei). (O. P.)

Vezi si

Incendiu puternic izbucnit într-o gospodărie din Bogdănești

Luni dimineață, un incendiu a izbucnit  la o gospodărie în comuna Bogdănești. Evenimentul a fost …