Thursday , May 23 2024

Mai bine de jumatate din candidatii Bacalaureatului de toamna sunt “avansati” la limba romana

N 83% dintre candida]ii `nscri[i pentru prima prob\ a Bacalaureatului de toamn\ s-au prezentat iar, dintre ace[tia, mai bine de jum\tate au ob]inut calificativul “avansat” n pentru aceast\ a dou\ sesiune s-au înscris 1.229 de candida]i, repartiza]i în patru centre de comunicare
Sesiunea de toamn\ a examenului de Bacalaureat decurge f\r\ probleme, dup\ cum au informat reprezentan]ii Inspectoratului {colar Suceava. Proba de evaluare a competen]elor lingvistice de comunicare oral\ în limba român\ s-a finalizat cu promovarea tuturor candida]ilor prezenta]i la examen.
Potrivit datelor centralizate de I{J Suceava, 83% dintre candida]ii `nscri[i pentru prima prob\ a Bacalaureatului de toamn\ s-au prezentat iar, dintre ace[tia, mai bine de jum\tate au ob]inut calificativul “avansat”. Astfel, din cei 396 `nscri[i, 329 s-au prezentat, dintre care 76 au ob]inut calificativul “nivel mediu”, 180 “avansat” [i 73 “experimentat”.
Pentru proba de evaluare a competen]elor lingvistice de comunicare `ntr-o limb\ modern\, programat\ pentru ieri [i azi, s-au `nscris 467 candida]i, iar la cea de competen]e digitale sunt a[tepta]i 560 candida]i, av=nd ca zile de desf\[urare 26, respectiv 27 august.
Pentru aceast\ a dou\ sesiune s-au înscris 1.229 de candida]i, repartiza]i în patru centre de comunicare – Colegiul Tehnic “Petru Mu[at”, Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir”, Colegiul de Informatic\ “Spiru Haret” [i Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu”.
Prima prob\ scris\, cea la limba [i literatura român\, se va desf\[ura luni, 30 august. Sus]inerea probei scrise la limba [i literatura matern\ va avea loc mar]i, 31 august, iar a probei obligatorii a profilului, miercuri, 1 septembrie. Ultima prob\ scris\ – proba la alegere a profilului [i specializ\rii, va avea loc, vineri, 3 septembrie. În data de 5 septembrie vor fi afi[ate primele rezultate (pân\ la ora 16.00) [i vor fi depuse contesta]ii (16.00 – 20.00). Acestea vor fi solu]ionate în intervalul 7-8 septembrie, urmând ca afi[area rezultatelor finale s\ aib\ loc în data de 9 septembrie. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Gheorghe Flutur s-a întâlnit cu fermierii în piața din Arbore: Trebuie ajutați să își vândă mai bine produsele

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost miercuri de dimineață în piața de la Arbore, …