Saturday , June 22 2024

Magazinul Mopan din fata fabricii de paine, inchis de Garda Financiara

comisarul [ef Ionu] Vartic a precizat ca au fost depistate nereguli pe fondul unui control inopinat cu privire la casele de marcat din magazinele de panifica]ie
Magazinul din fa]a fabricii de p=ine de pe strada Traian Vuia al SC Mopan SA a fost închis în urma unui control al G\rzii Financiare în urma c\ruia s-au depistat o serie de nereguli. Controlul a avut loc în cursul zilei de s=mb\ta [i a fost efectuat de c\tre doi comisari ai G\rzii Financiare Suceava. Potrivit [efului acestei institu]ii, comisarul [ef Ionu] Vartic, a fost vorba de un control inopinat realizat de subordona]ii s\i cu privire la casele de marcat.
De altfel, Ionu] Vartic a precizat ca au fost f\cute mai multe verific\ri de acest fel în ultima perioada la agen]ii economici care comercializeaza produse de panifica]ie. Scopul acestor controale este combaterea evaziunii fiscale [i punerea în regula a activit\]ii firmelor din acest domeniu, în condi]iile în care exista tot mai multe semnale în pia]a cu privire la unele practici ilicite din sectorul de mor\rit [i de panifica]ie.
În ce prive[te controlul propriu-zis de la magazinul Mopan situat l=nga fabrica de p=ine a firmei respective, comisarii G\rzii Financiare Suceava au descoperit, conform celor spuse de Ionu] Vartic, o suma de peste 300 de lei care nu se reg\sea în datele de la casa de marcat. În aceste condi]ii, comisarii G\rzii Financiare Suceava au dispus suspendarea activit\]ii magazinului pentru o perioada de trei luni.
Cu alte cuvinte, în aceasta toamna cei de la Mopan nu vor mai putea sa v=nda produsele la magazinul de la poarta fabricii, ceea ce este mai cur=nd o lovitura de imagine, pentru ca grosul încas\rilor nu se face acolo. De asemenea, Garda Financiara a amendat firma Mopan cu suma de 10.000 de lei.  (D.P.)

Vezi si

Aeroportul Sucevei rămâne pe locul 5 ca număr de pasageri la nivel național

Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava continuă să se poziționeze pe al cincilea la nivel …