Tuesday , October 4 2022

Magazin cu produse de contrabanda depistat si inchis de Garda Financiara

~n cursul zilei de mar]i, poli]i[tii din cadrul forma]iunilor de ordine public\ rural [i investiga]ii criminale ai Poli]iei Ora[ului Siret, înso]i]i de cadre ale Serviciului Interven]ie Rapid\ [i comisari ai G\rzii Financiare Suceava, au efectuat o perchezi]ie domiciliar\ `n comuna Zamostea, la locuin]a Mariei {. de 48 ani [i Bogdan B. de 25 ani, perchezi]ie care a avut la baz\ date cu privire la faptul c\ cei doi au organizat la domiciliu un magazin clandestin, `n care comercializeaz\ produse de contraband\, de provenien\ ucrainean\.
Cu ocazia perchezi]iei s-a descoperit în holul locuin]ei, un raft improvizat pentru expunerea spre vânzare a m\rfurilor alimentare [i nealimentare pe care au fost g\site expuse [i având pre]uri inscrip]ionate pe ambalaj mai multe produse accizabile [i neaccizabile de provenien]\ ucrainean\, pentru care persoanele în cauz\ nu au putut prezenta documente legale de provenien]\.
Singurul act pe care Maria {. l-a prezentat, a fost o autoriza]ie de func]ionare pentru persoan\ fizic\ autorizat\ având ca obiect de activitate comercializarea de bunuri în pie]e [i oboare f\r\ a avea declarat punct de lucru la domiciliu.
Ca urmare a celor constatate la fa]a locului, au fost ridicate în vederea cercet\rilor un num\r de 76 sticle de 0,5 litri cu b\uturi alcoolice, 50 litri alcool etilic dublu rafinat, 75 litri benzin\ [i 312 pachete ]ig\ri, toate de provenien]\ ucrainean\, ce fac obiectul dosarului penal întocmit în cauz\ pentru s\vâr[irea infrac]iunii de contraband\, iar celelalte produse pentru care persoanele în cauz\ nu au putut prezenta documente legale de provenien]\ în valoare de 8.000 lei au fost ridicare în vederea confisc\rii.
De asemenea, Comisarii G\rzii Financiare au luat m\sura sanc]ion\rii contraven]ionale a Mariei {., cu amend\ în valoare de 6.000 lei [i s-a dispus suspendarea activit\]ii comerciale. Cercet\rile sunt continuate sub aspectul s\vâr[irii infrac]iunii de contraband\, cu suspec]ii în stare de libertate, cauza urmând a fi solu]ionat\ procedural. (O.S.)

Vezi si

Școlile din județul Suceava, apreciate pentru performanța în educația pentru mediu

”Palmaresul obținut de județul Suceava în cadrul programelor de educație pentru mediu este unul de …