Monday , January 30 2023

Luptatorul Max Croitoru, eliberat din arest preventiv

Fostul lupt\tor K1, Maximilian Croitoru, a fost eliberat din arest [i transferat la Sec]ia Grajduri a Spitalului Socola din Ia[i n `n cursul zilei de ieri, la Tribunalul Suceava s-a judecat cererea `naintat\ de Parchet de revocare a m\surii preventive

Miercuri, la Tribunalui Suceava, s-a `nf\]i[at fostul lup\tor K1 Maximilian Croitoru, care a fost adus `n fa]a instan]ei dup\ ce procurorii au formulat o cerere de revocare a m\surii de arest preventiv [i de internare a inculpatului la Spitalul Socola Ia[i. Cererea a fost `naintat\ pe fondul raportului medico-legal psihiatric, `n urma c\ruia s-a stabilit c\ `n momentul comiterii faptei, Max Croitoru nu avea discern\m=nt. Cei de la Institutul de Medicin\ Legal\ “Mina Minovici” din Bucure[ti au stabilit c\ lupt\torul K1 nu era con[tient de ceea ce face atunci c=nd a comis infrac]iunea de tentativ\ de omor, raportul fiind avizat [i de un alt grup de medici speciali[ti.
~nainte de judecarea cauzei, Croitoru era foarte vesel [i `ncrez\tor, el `nt=lnindu-se `n sala Tribunalului cu mai mul]i prieteni ce veniser\ probabil s\-l sus]in\ moral. Acesta chiar a declarat `n fa]a instan]ei c\ este de acord cu m\sura de revocare a arestului preventiv [i de transferare a sa la sec]ia Grajduri, a Spitalului Socola. Lupt\torul K1 a mai ]inut s\ precizeze c\ de dou\ luni nu a mai luat nici un medicament de specialitate, de[i acest lucru i-a fost prescris de medici. El a sus]inut c\ a procedat astfel deoarece se simte bine [i nu mai acuz\ dureri `n zona capului. Totodat\, a declarat c\ regret\ infrac]iunea pe care a s\v=r[it-o, nu `[i aduce aminte de nimic [i c\ nu `[i poate explica de ce a s-a manifestat astfel.
Drept urmare a deciziei luat\ ieri de Tribunalul Suceava, Maximilian Croitoru va fi transferat la Socola, iar apoi, `n urma unui nou raport psihiatric, ar putea ie[i din spital liber ca pas\rea cerului.
Amintim c\ `n seara zilei de joi 21 iulie anul curent, dezbr\cat `n pielea goal\, b\rbatul de 41 de ani a distrus mai `nt=i tot ce avea prin cas\, apoi poarta locuin]ei, dup\ care a ie[it `n drum [i s-a legat de cine i-a trecut prin fa]\, snopindu-i `n b\taie. Cei agresa]i, Nicolai Gr\dinaru, de 59 ani [i Gheorghe Pav\l, de 49 ani au fost transporta]i cu ambulan]a la Spitalul Jude]ean Suceava, unde au r\mas interna]i. Dac\ `n cazul celui dint=i diagnosticul a fost traumatism cranio – cerebral minor [i contuzie contuzie coloan\ cervical\, Gheorghe Pav\l a fost internat `n stare de com\ `n urma traumatismului cranio cerebral suferit. S-a mai stabilit c\ Maximilian Croitoru a distrus dou\ autoturisme – la primul a spart parbrizul [i geamurile laterale de pe partea stâng\, iar la al doilea a spart doar parbrizul. (Paul BONDAR)

Vezi si

Un tânăr din Câmpulung și unul din Rădăuți, prinși în toiul nopții drogați la volan

În ultimele zile polițiștii au acționat pe drumurile publice, pentru prevenirea monitorizarea și fluidizarea traficului …