Luni începe reînscrierea copiilor la grădiniță

reportersite
24/05/20 ora:9:35am

Începând de luni, 25 mai, părinții copiilor care au frecventat învățământul preșcolar în anul școlar 2019-2020 trebuie să completeze cererea de reînscriere la grădiniță. În această etapă, care durează până pe data de 5 iunie, părinții pot reînscrie copiii care sunt cuprinși acum la grupele mici și mijlocii și la alte grupe sau grădinițe și chiar la alt program (din schimbul de dimineață, în cel de după-amiază, sau invers). Reînscrierile se pot efectua prin poștă electronică, telefonic sau fax.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare și, cu precădere, în acest an școlar, a prevederilor Legii nr. 56/2019, asigurând cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în grupa mare, ca parte a învățământului general obligatoriu.

Înscrierile copiilor în grupa mică, pentru acei copii care nu au frecventat până acum grădinița, se vor desfășura în două etape: 8 iunie – 3 iulie și 20 iulie – 10 august. Cazurile care nu au fost clarificate în cele două etape de înscrieri se pot rezolva în perioada 11 – 31 august, după cum a anunțat Ministerul Educației. Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin poștă electronică, telefonic sau fax, datele necesare pentru a fi introduse în aplicația specifică.

Orarul reînscrierilor și, respectiv, al înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) şi pe site-urile inspectoratelor şcolare.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere și înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar trebuie să posteze pe site-ul unității de învățământ și la vedere, pentru toţi cei interesaţi, numărul maxim de copii pe care îl poate cuprinde, numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2020, pe grupe de vârstă, și criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor. (O. N.)