Friday , June 21 2024

Lungu spune ca asfaltarea strazilor din Suceava nu va fi afectata de investitiile in retelele de utilitati

N „Nu este pornit\ nici o sta]ie de asfalt `n ora[, iar din discu]iile avute cu firmele care realizeaz\ lucr\rile se pare c\ dup\ 1 aprilie se va `nt=mpla acest lucru. P=n\ atunci facem lucr\ri preg\titoare”, a declarat primarul Ion Lungu

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat c\ lucr\rile de reabilitare a sistemului de ap\ [i canalizare sunt aproape de finalizare, singurele probleme care mai persist\ `n unele zone din ora[ fiind cele de readucere la starea ini]ial\ a terenului. Ion Lungu a recunoscut c\ `n aceast\ perioad\ s-a lucrat „timid” la reabilitarea str\zilor, `n condi]iile `n care `n Suceava nu este pornit\ nici o sta]ia de asfalt. „S-a lucrat totu[i `n c=teva zone din ora[ [i s-a turnat `n mod special beton. Din p\cate [i `n aceast\ s\pt\m=n\ vremea ne-a jucat feste. Nu este pornit\ nici o sta]ie de asfalt `n ora[, iar din discu]iile avute cu firmele care realizeaz\ lucr\rile se pare c\ dup\ 1 aprilie se va `nt=mpla acest lucru. P=n\ atunci facem lucr\ri preg\titoare. R\m=ne deci o problem\ readucerea str\zilor la starea ini]ial\, `ns\ trebuie s\ fim reali[ti [i s\ nu fim absurzi. Nu este pornit\ nici o sta]ie de asfalt `n ora[ [i cu betonul este riscant de lucrat pentru c\ [i `n aceast\ s\pt\m=n\ au fost temperaturi sub zero grade”, a declarat Ion Lungu. El a ar\tat c\ lucr\rile la reabilitarea sistemului de utilit\]i nu va afecta programul prim\riei Suceava de reabilitare a str\zilor din ora[. Men]ion\m c\ Ion Lungu s-a declarat mul]umit de ritmul lucr\rilor la cele dou\ parc\ri subterane din centrul Sucevei [i a precizat c\ la prima parcare se vor finaliza lucr\rile de consolidare prin turnarea pilonilor, urm=nd ca utilajele s\ fie mutate la cea de-a doua parcare din spatele Casei de Cultur\. (D.P.)

Vezi si

Peste 77% dintre elevii Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți au primit distincții la finalul anului școlar

La nivelul liceului, 44 de elevi (aproape 5%) au încheiat anul școlar cu media 10. …

No comments

  1. Lungu…., habar nu are ce se intampla in acest oras.
    Nu stiu sa fii avut pana acum strazi mai gaurite si adevarate cratere in carosabil. Nu mai vorbesc de trotuare care se termina brusc in adevarate gropi de noroi pe care le-au lasat in urma cei cu ISPA sau cine mai stie.
    Dar pe cine intereseaza acest lucru???
    Pe Lungu primarul…? Nu cred , el are interes doar in an electoral sau poate nici atunci ….pentru ca nu cred ca mai are sanse.

  2. Care asfaltare?//Acel beton de proasta calitate trantit prin santurile facute in urma lucrarilor de canal??Nu credem ca aceasta inseamna asfaltare.Cand ploua intra tocul in acel asa zis asfalt si cand e uscat se transforma intr-un praf groaznic care se ridica de cate ori trece o masina.
    Halal asfaltare!!!