Friday , February 3 2023

LUNGU: “Avem certitudinea că Sala Polivalentă din Suceava va fi prinsă la finanțare în bugetul anului 2020 și vom demara efectiv lucrările”

Licitația pentru studiul de fezabilitate al sălii de sport polivalente a Sucevei va fi pe 9 decembrie. CNI a publicat anunțul pe SEAP, dar pe site-ul propriu a uitat să posteze proiectul la secțiunea „în promovare” sau la cea „în achiziție”. Teoretic, în 60 de zile de la data semnării contractului ar trebui realizate documentațiile. Primarul Sucevei, Ion Lungu, este optimist că vor putea fi demarate, anul viitor, lucrările la sala polivalentă cu 5.000 de locuri, cel mai probabil CNI urmând a face o singură licitație pentru proiectul tehnic și execuția lucrărilor 

Compania Națională de Investiții va organiza licitația pentru realizarea stu­diului de fezabilitate și a do­cumen­tațiilor aferente sălii polivalente cu 5.000 de locuri pentru Municipiul Suceava la data de 9 decembrie 2019, când potrivit anunțului de participare simplificat postat pe SEAP în data de 20 noiembrie este termenul limită de depunere a ofertelor.

O informare în acest sens a fost făcută în dimineața zilei de 21 noiembrie de primarul Ion Lungu. „În urma discuțiilor pe care le-am avut în această săptămână în București, la Compania Națională de Investiții au fost făcuți pași concreți pentru realizarea Sălii Polivalente de 5000 locuri în Suceava. A fost demarată procedura de licitație publică <Servicii de proiectare faza studiu de fezabilitate, Studiu topografic vizat OCPI, Studiu geotehhnic Af, Întocmire documentații pentru obți­ne­rea avizelor și acordurilor de principiu – construire “Sala polivalentă 5000 locuri”, municipiul Suceava, județul Suceava>”, a precizat primarul municipiului reședință de județ.

Documentația de atribuire a fost înregistrată la SEAP în data de 20.11.2019, la ora 11:58, iar pe anunțul de participare simplificat a fost expediat și încărcat la doar șapte minute distanță. Potrivit datelor din anunțul de participare simplificat postat pe SEAP de CNI, valoarea estimată a fost de 227.713,16 lei iar criteriul de atribuire stabilit este prețul cel mai scăzut.

Conform modelului de contract postat pe SEAP, documentatiile elaborate se vor utiliza exclusiv în vederea realizării obiectivului de investiții în caz contrar Prestatorul va fi ținut să plătească Achizitorului o despăgubire în cuantum de 50% din valoarea Contractului. Cu excepția cazurilor de forță majoră, în cazul în care, din vina sa exclusivă, câștigătorul licitației nu reușește să presteze toate serviciile contractate în termen, CNI are dreptul de percepe penalități de întârziere în cuantum de  0,05% pe zi din valoarea contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. În cazul rezilierii Contractului din motive imputabile firmei care a câștigat licitația, acesta datorează CNI cu titlu de daune-interese o despăgubire in cuantum de 5% din valoarea contractului. De asemenea, în situația rezilierii contractului din motive imputabile firmei care a câștigat licitația, CNI are drepul de a cumula penalitățile de întârziere calculate până la data rezilierii contractului cu contravaloarea daunelor-interese. Interesant este, totuși, că pe SEAP a fost postat un „Model Contract SF, DALI 90 cu 10 procedură simplificată aprilie 2019 modificare penalități”. Asta indică, cel mai probabil, faptul că până în aprilie 2019 nu erau aceleași clauze cu privire la contractele de atribuire a realizărilor de studii de fezabilitate și documentații de avizare a lucrărilor de intervenție.

Faptul că ofertantul trebuie să își mențină valabilitatea ofertei până pe data de 09.06.2020 este un indiciu că analiza ofertelor și realizarea documentației solicitate – la etapa de studiu de fezabilitate – ar putea fi realizată abia spre mijlocul anului viitor, dacă nu chiar și după această perioadă, în funcție de cum decurge analiza ofertelor ce vor fi depuse și dacă vor fi sau nu vor fi formulate eventuale contestații. Totuși, este posibil a aceasta să fie mai rapid realizată, poate chiar martie sau aprilie dacă va fi desemnat un câștigător în ianuarie sau februarie cel târziu și termenul contractual de 60 de zile – conform fișei de date a achiziției – va fi respectat de câștigătorul licitației. Va urma apoi, cel mai probabil, o licitație de atribuire a contractului pentru proiectul tehnic și a contractului de execuție a lucrărilor.

Primarul Sucevei s-a arătat destul de optimist în sensul că și aceasta se va încheia anul viitor și, de altfel, în bugetul pe 2020 se va prevedea și o sumă pentru începere lucrări, nu doare pentru studiu de fezabilitate și, eventual, proiectul tehnic. „Avem certitudinea că Sala Polivalentă din Suceava va fi prinsă la finanțare în bugetul anului 2020 și vom demara efectiv lucrările”, a conchis primarul Sucevei.

Deși pe SEAP a fost postat anunțul de participare la licitația respectivă, inclusiv documentația afe­rentă, pe site-ul CNI nu figurează proiectul sălii polivalente cu 5.000 de locuri (deși Primăria face demersuri de aproape un deceniu, calculate de la obținerea terenului pentru realizarea unui complex sportiv care să includă un stadion nou, o sală polivalentă și un bazin de înot olimpic) nici la secțiunea de proiecte „în promovare” și nici la cea de „în achiziție”, atât la subprogramul „Complexuri sportive”, cât și la subprogramul „săli de sport”.

În ceea ce ne privește, precizăm că din cele 36 de complexuri sportive (de regulă aici intră și stadioanele) finanțate de CNI – în achiziție, în derulare, în promovare, finalizate – doar unul este pe raza județului Suceava și anume „Modernizare și extindere bază sportivă în comuna Putna”, aflat în derulare și cu o valoare de 4.323.807,00 lei. În ceea ce privește sălile de sport finanțate prin CNI – în achiziție, în derulare, în promovare, finalizate – discutăm de peste 1.300 de asemenea obiective de investiții din care 48 sunt în județul Suceava într-unul din stadiile de „achiziție/derulare/promovare/finalizare” – 34 fiind finalizate, iar cel mai scump este „Sală sport 102 locuri, Pătrăuți”, proiectul aflat în derulare fiind estimat la suma de 9.423.927,40 lei. De asemenea, o altă sală de sport cu valoare mare este în cadrul proiectului în derulare intitulat „Sala cu tribună 180 de locuri, sat Brăiești, comuna Cornu Luncii” și cu o valoare de 7.541.673,00 lei. Tot valori mari, de peste 7,7 milioane de lei sunt pentru proiectele sălilor de sport de la Volovăț (în achiziție) și de la Zvoriștea (în derulare). Dintre proiectele de săli de sport finanțate prin CNI în județul Suceava și finalizate, cel mai mare este cel din comuna Dumbrăveni – 6.299.293,00 lei. În municipiul Suceava, pe site-ul CNI figurează ca fiind cel mai scump proiect finalizat cu bani de la CNI cel al sălii de sport de la școala 9 (Ion Creangă) – 4.786.605,00 lei – spre deosebire de cel de la Şcoala 11 (Miron Costin) – 2.821.164,00 lei – și cea de la Liceul cu Program Sportiv – 1.251.205,00 lei. (Dan PRICOPE)

Vezi si

CSU Suceava și-a aflat adversara din primul tur al Cupei României

Echipa antrenată de Petru Ghervan va debuta în competiției pe terenul Universității Cluj, pe data …