Sunday , December 4 2022

Lungu anunta controale zilnice in piete

Pie]ele agro-alimentare din municipiul Suceava vor fi verificate, zilnic, de reprezentan]i ai Poli]iei Locale, care vor avea ca misiune `ndep\rtarea speculan]ilor, `n favoarea produc\torilor. Anun]ul a  fost f\cut, ieri, `n conferin]\ de pres\, de primarul Ion Lungu. „Se apropie s\rb\torile de Pa[ti [i num\rul speculan]ilor din pie]e se `nmul]e[te `n aceast\ perioad\. De aceea am dat tem\ Poli]iei Locale, compartimentul de control comercial, s\ fac\ controale permanente `n pie]ele agro-alimentare, s\ `nl\tur\m speculan]ii produselor deficitare [i s\ sprijinim produc\torii locali”, a declarat Ion Lungu. El a ad\ugat c\ `n aceast\ perioad\ vor fi amenajate standuri speciale pentru v=nzarea mieilor de Pa[ti `n Pia]a Mare, Pia]a Burdujeni [i Pia]a George Enescu iar pentru ca s\ fie asigurate condi]iile corespunz\toare v=nz\rii c\rnii de miel, amenajarea acestor standuri speciale se va face `n colaborare cu Direc]ia Sanitar Veterinar\. (D.P.)

Vezi si

Patru autoutilitare dintr-o parcare din Șcheia au fost distruse de un incendiu (FOTO, VIDEO)

Duminică seara a fost semnalată izbucnirea unui incendiu la o autoutilitară dintr-o parcare de pe …