Monday , September 26 2022

Luna aceasta se încheie proiectul de realizare a portalului de tip eLearning la USV

usv

Portalul permite celor implicaţi în activitatea academică, studenţi şi cadre didactice, accesul la cursuri electronice online şi offline, la cel mai înalt nivel tehnologic

Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava a derulat începând cu 13.12.2011 Proiectul “Dezvoltarea unei platforme informatice de tip E-educaţie care va susţine electronic procesul educaţional desfăşurat de Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava”, ce a durat 24 de luni şi se finalizează pe data de 6 decembrie a.c. Proiectul este co-finanţat de către Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională, cu un buget de 5.163.290 de lei, cu o asistenţă financiară nerambursabilă de 4.102.231 de lei.
Obiectivul acestui proiect îl reprezintă dezvoltarea unui portal eLearning de învăţare în cadrul Universităţii “Stefan cel Mare” Suceava, care să asigure o administrare electronică mai flexibilă a procesului educaţional prin facilităţi de administrare specifice învăţământului superior şi să conducă la un proces de învăţare mai eficient prin punere la dispoziţia studenţilor şi profesorilor a unor module de studiu şi evaluare la distanţă. Astfel a fost pusă în funcţiune o platformă educaţională modernă care permite acoperirea nevoilor de informare, educare, evaluare şi management a instruirii. Acest portal eLearning asigură accesul la administrarea conţinutului educaţional şi accesarea unor resurse specifice educaţiei electronice. In cadrul proiectului a fost modernizată şi dezvoltată infrastructura de comunicaţie a universităţii şi echipamentele IT aferente. Prin finalizarea implementării proiectului au crescut performanţele de învăţare prin tehnici eLearning moderne în cadrul Universităţii “Stefan cel Mare” din Suceava. Portalul eLearning permite celor implicaţi în activitatea academică, studenţi şi cadre didactice, accesul la cursuri electronice online şi offline, la cel mai înalt nivel tehnologic. Aplicaţia oferă o interfaţă intuitivă, plăcută şi uşor de folosit, ceea ce determină o receptivitate crescută din partea cursanţilor şi o asimilare mai eficientă a materialelor de învăţare, principalele componente ale sistemului informatic fiind: pagina personală, predare, învăţare, colaborare, bibliotecă interactivă, administrare. La conferinţa care va avea loc vineri, 6 decembrie a.c. vor lua cuvântul prof. dr. ing. Valentin Popa, rectorul Universităţii şi prof. dr. ing. Adrian Graur, director de proiect. (Georgiana ONUTA)

Vezi si

Încă un pas pentru operaționalizarea transportului metropolitan din jurul Sucevei

18 autobuze electrice și 32 de microbuze electrice vor fi achiziționate pentru municipiul Suceava, orașul …