Sunday , April 14 2024

Ludovic Abitei si-a dat demisia din functia de director adjunct al DSP, motivand ca nu vrea sa fie “jucaria” cuiva

Ludovic Abitei si-a dat demisia din toate functiile de la DSP
N medicul sucevean spune c\, dup\ ce preluase atribu]iile de director executiv, `n aceast\ var\, s-ar fi a[teptat s\ r\m=n\ `n aceast\ func]ie `n urma plec\rii lui Alexandru L\z\reanu n `n locul s\u a fost numit\ `ns\ Ingrid Kruc Irimescu, medic venit cu deta[are de la Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului, unde a fost angajat\ pe 23 august a.c. iar, dup\ o s\pt\m=n\, pe 31 august, a fost deta[at\ cu promovare la Direc]ia de S\n\tate Public\
Dup\ ce, la `nceputul s\pt\m=nii, func]ia de director executiv al Direc]iei de S\n\tate Public\ Suceava a fost preluat\ de medicul Ingrid Kruc Irimescu, care a b\tut probabil toate recordurile `n ceea ce prive[te ascensiunea profesional\ ca func]ionar public `n vreme de criz\, medicul sucevean Ludovic Abi]ei, director adjunct al Direc]iei de S\n\tate Public\ Suceava, care preluase anterior prin delega]ie [i func]ia de execu]ie, [i-a înaintat, ieri, demisia din func]ie, ar\tând c\ nu dore[te s\ fie juc\ria cuiva [i nici s\ fac\ jocurile PDL. Abi]ei a declarat c\, ini]ial, în luna octombrie 2009, când PSD a ie[it de la guvernare, PDL i-a propus s\ preia func]ia de director executiv al DSP Suceava, iar acest lucru s-a întâmplat abia dup\ contesta]iile PSD în instan]\.
El a ar\tat c\ a preluat func]ia de director executiv din data de 19 august pân\ în 31 august, când în aceast\ func]ie a fost numit medicul Ingrid Kruc Irimescu.
Abi]ei a subliniat c\, în prezent, nu este angajat politic, îns\ a fost angrenat în politic\ timp de mai mul]i ani, fiind [i deputat de Suceava din partea PRM, [i c\ în]elege ra]iunea unei negocieri politice, dar în condi]iile în care nici m\car nu a fost anun]at, în prealabil, de schimb\rile survenite nu este dispus s\ fac\ “jocurile politice” ale PDL [i s\ fie “mantaua de ploaie” a cuiva.
Abi]ei a spus c\ a fost nemul]umit c\ nu s-a discutat cu el [i, din acest motiv, [i-a înaintat cererea de eliberare din delega]ia cu atribu]ii de execu]ie [i a[teapt\ s\ fie aprobat\ printr-un ordin al ministrului S\n\t\]ii iar, pân\ la numirea altei persoane, î[i va îndeplini aceste atribu]ii.
Medicul sucevean a subliniat c\ “n-are nimic” cu actualul director [i c\, dimpotriv\, i-a promis sprijinul s\u, dar c\ nu dore[te s\ fie considerat “juc\ria” cuiva [i a decis s\ se reîntoarc\ la Compartimentul de inspec]ie [i control, acolo unde a activat din anul 1988.
Revenind la viteza cu care medicul Ingrid Kruc Irimescu a urcat `n aceast\ important\ func]ie, cei de la DSP Suceava s-au uitat `n cartea de munc\ a acesteia [i au constatat c\ a fost angajat\, cu statut de func]ionar public, la Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului din cadrul CJ Suceava `n data de 23 august 2010 iar, dup\ o s\pt\m=n\, `n 31 august a.c., a fost deta[at\ cu promovare la DSP Suceava, ob]in=nd `n aceea[i zi [i func]ia de director executiv. De men]ionat c\ t=n\ra doctori]\ este activ\ politic, fiind membr\ a UDMR.
Secretarul de stat `n ministerul S\n\t\]ii, dr. Cristian Irimie, unul dintre pu]inii reprezentan]i ai Sucevei `n guvernul Boc, a declarat ieri, telefonic, c\ nu are habar de mi[c\rile care se fac la nivelul Direc]iei de S\n\tate Public\, nu a fost informat nici de Ludovic Abi]ei [i nici de altcineva despre situa]ia creat\, iar de medicul Ingrid Kruc Irimescu nu a auzit `n via]a lui. Oricum, spune Cristian Irimie, toate chestiunile legate de mi[c\rile de personal la v=rful direc]iilor de s\n\tate publice jude]ene fac parte din portofoliul ministrului, nefiind `n atribu]iile secretarului de stat. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …

No comments

  1. Asa o face el pe-a desteptu’, dar e prostan..