Thursday , July 25 2024

Lucrarile pe strada Alexandru cel Bun nefinalizate, inca, din cauza unor conducte buclucase

Lucr\rile privind reconstruc]ia str\zilor din Suceava `ncep s\ se restr=ng\ [i, implicit, [i disconfortul provocat de aceste lucr\ri. Primarul Ion Lungu sus]ine acest lucru baz=ndu-se pe datele prezentate la ultima [edin]\ de comandament `n ce prive[te evolu]ia lucr\rilor din cadrul programului ISPA.
R\m=n, `ns\, [i c=teva puncte extrem de complexe, cum ar fi lucr\rile de pe strada Alexandru cel Bun care este un punct de o complexitate maxim\, at=t pentru cei care lucreaz\ la canalizare la [ase metri sub p\m=nt, c=t [i pentru cei care lucreaz\ la bran[amente. Exist\ `n aceast\ zon\ c=teva conducte vechi iar de prin anii ’90 nu s-a reactualizat harta acestor re]ele de utilit\]i [i care ridic\ un grad major de dificultate.
Primarul Sucevei, Ion Lungu, se declar\ emo]ionat [i deopotriv\ `ngrijorat `n ceea ce prive[te reconstruc]ia str\zii Alexandru cel Bun, din cauza acestor conducte. “Ne implic\m [i noi, Prim\ria, s\ acord\m un ajutor `n refacerea str\zilor, de[i strada nu o s\ mai fie niciodat\ la nivelul la care a fost”, a declarat primarul Ion Lungu.
Prim\ria a intervenit `n lucr\rile privind refacerea str\zilor prin turnarea unui strat de asfalt pe str\zile 22 Decembrie, Zamca, M\r\[e[ti [i Gheorghe Doja. ~n privin]a constructorilor, primarul Ion Lungu este u[or ironic spun=nd c\: “Nu avem alt\ solu]ie dec=t s\ facem haz de necaz [i s\ privim partea plin\ a paharului”. (Iuliana ILCU)

Vezi si

Dinos and Sea Monsters: expoziție de animale marine gigant și dinozauri animatronici, în parcarea Iulius Mall Suceava

O parte dintre misterele erei mezozoice pot fi descoperite în parcarea Iulius Mall, prin intermediul …