Saturday , March 2 2024

Lucrarile la reteaua de termoficare de pe strada Mihai Viteazu sunt intr-o stare dezastruoasa

N pentru ca locuitorii din zona Mihai Viteazu s\ nu mai stea `nc\ o s\pt\m=n\ f\r\ ap\ cald\, primarul a spus c\ ofer\ ajutorul necesar pentru ca lucr\rile s\ fie finalizate
~n urma discu]iilor purtate de autorit\]ile locale cu reprezentanta firmei Incomp Ia[i, din cauza unor probleme ap\rute la lucr\rile de termoficare nefinalizate, termenul de furnizare al serviciului cu ap\ cald\ ar putea s\ fie prelungit pentru `nc\ o s\pt\m=n\ pentru locuitorii de pe strada Mihai Viteazu.
Reprezentanta firmei Incomp Ia[i, care se ocup\ cu lucr\rile de termoficare la re]eaua principal\ de pe strada Mihai Viteazu, a prezentat ieri la comandamentul pe proiectul ISPA, o serie de impedimente care fac ca lucr\rile la `nlocuirea conductelor de termoficare s\ merg\ `ncet.
Aceasta a spus c\ lucr\rile au fost `ncetinite din cauza unei conducte de ap\ care trebuie deviat\, deoarece conductele de termoficare nu  puteau fi montate.
O alt\ problem\ care a contribuit la `ncetinirea lucr\rilor este existen]a unor cabluri de utilit\]i pe l=ng\ care trebuie s\ se lucreze cu aten]ie sporit\. {I, `n final, la cele dou\ probleme se adaug\ deficitul de muncitori care efectueaz\ lucr\rile propriu-zise.
~n tot acest timp `n care ba se lucreaz\, ba afar\ plou\, locuitorii de pe strada Mihai Viteazu sunt restric]iona]i la apa cald\, probabil pentru `nc\ o s\pt\m=n\ pe l=ng\ aceasta.
Solu]ia propus\ de primarul municipiului Suceava pentru ca aceast\ situa]ie nepl\cut\ s\ fie remediat\ c=t mai repede cu putin]\ a fost ca angaja]ii specializa]i din Prim\rie s\ mearg\ pe strada Mihai Viteazu [i s\ fac\ un raport complet cu problemele `nregistrate pentru ca autorit\]ile locale s\ poat\ interveni.
~ns\, nu s-a luat `n calcul [i o eventual\ m\sur\ coercitiv\ din partea autorit\]ilor pentru c\ firma Incomp Ia[i a ajuns p=n\ la aceast\ dat\ cu lucr\rile de modernizare nefinalizate [i cu un car de dificult\]i.
De asemenea, pe strada Ciprian Porumbescu pe care se efectueaz\ tot lucr\ri de `nlocuire a conductelor de canalizare, ieri, din [antierul creat ]=[nea ap\ de la o conduct\ de ap\ rece, `n timp ce doi lucr\tori care se aflau `n apropiere `[i vedeau lini[ti]i de treburile lor.
{eful lucr\rii de la fa]a locului `ntrebat de cauza care a dus la avarierea conductei, a r\spuns c\ acea conduct\ trebuie deviat\, un r\spuns irelevant pentru situa]ia respectiv\. (Iulia GU{|)

Vezi si

La Zvoriștea se va construi un pod nou, pe DN 29A, pe drumul spre Dorohoi

Peste Siret, la Zvoriștea un pod nou se va construi în locul celui existent actualmente …

No comments

  1. Pai cum sa se termine, uitati cum se munceste la tevile de la blocurile de linga hanul Domnesc. Doi lucreaza, doi fumeaza. N-o sa termine nici odata. M-am saturat de lucrarile si proiectele lor. Numa hoti si smecheri

  2. apa calda nu a venit nici pe strada alexandru cel bun. cei de la punctul termic spun ca are legatura cu str m viteazul. e un cartier plin de mosnegi asa ca astia nu se spala. la naiba cu toata mosnegaraia.