Friday , December 8 2023

Lucrarile la podul de la Burdujeni ar trebui finalizate pana la sfarsitul lunii noiembrie

N „Este absolut necesar ca lucr\rile de reabilitare la podul rutier din Burdujeni s\ `nceap\ `n cel mai scurt timp pentru a evita o eventual\ pr\bu[ire [i acestea s\ fie finalizate p=n\ la sf=r[itul lunii noiembrie” declar\ primarul Ion Lungu

Situa]ia podului rutier din Burdujeni nu este tare „roz”, dup\ cum sus]ine primarul Ion Lungu. Dup\ spusele edilului, problema grav\ la pod este reprezentat\ de pilonul de sus]inere din mijlocul acestuia care `n urm\ cu dou\ s\pt\m=ni s-a `nclinat vizibil, dat\ `n care s-a restric]ionat [i circula]ia vehiculelor de peste 7,5 tone cu excep]ia autobuzelor TPL, [i direc]ionarea acestora spre alte rute ocolitoare, iar pentru lucr\rile de reabilitare, dup\ crearea proiectului sunt necesare sume mari de bani iar pentru dou\ milioane de lei s-a f\cut o solicitare  la Guvern.
Lucrarea este foarte asem\n\toare cu cea de la podul rutier din I]cani, reabilitare care a avut loc `n urm\ cu c=]iva ani. „Este absolut necesar ca lucr\rile de reabilitare la podul rutier din Burdujeni s\ `nceap\ `n cel mai scurt timp pentru a evita o eventual\ pr\bu[ire [i acestea s\ fie finalizate p=n\ la sf=r[itul lunii noiembrie” declar\ primarul Ion Lungu.
Pe l=ng\ faptul c\ dore[te reabilitarea urgent\ a podului din Burdujeni, primarul Ion Lungu vrea de asemenea s\ incheie un contract de monitorizare a celor dou\ poduri rutiere din Burdujeni [i din I]cani, c=t [i a celor dou\ poduri de cale ferat\ pentru o siguran]\ mai mare pe acestea.
„Atribuirea lucr\rii de reabilitare a podului, fiind o situa]ie de urgen]\, se va face prin `ncredin]are direct\. Probabil va fi o societate puternic\ [i am `n vedere aici grupul de firme COLAS, capabil de o lucrare de o asemenea anvergur\” declar\ edilul [ef al prim\riei municipiului Suceava.
De[i situa]ia podului nu este bun\, el risc=nd s\ se pr\bu[easc\ [i astfel distrug=nd  calea de acces dintre centrul municipiului Suceava [i cartierul Burdujeni c=t [i zona comercial\, [oferii de camioane sunt nemul]umi]i de restric]ionarea traficului greu `n zon\, chiar dac\ `n cazul unei catastrofe to]i ar trebui s\ fac\ un ocol de aproximativ 6 kilometri. (Silviu MONOR)

Vezi si

Flutur: Am semnat Autorizația de construire a reţelei  de gaze naturale pentru asocierea Boroaia – Fântâna Mare – Bogdănești

Președintele Consiliului Județean Suceava a explicat că este vorba despre un proiect în valoare de …

No comments

  1. S-a interesat cineva de intretinerea acestor poduri? Dupa cum vad in fotografie nici acu nu sunt luate materialele aduse de viitura. Cum vreti sa reziste la un asemenea baraj produs. Daca vine o ploaie nu-l darama cu totul?Specific noua, lasam totul la voia intamplarii si intervenim numai atunci cand se produce dezastrul. Nu invatam nici cum sa prevenim nu sa reparam . Daca nu sesizau cei din bazar nu avea habar nimeni ca podul se poate prabusi. Nu se ocupa nimeni din primarie nici cel putin din curiozitate sa vada ce se intampla dupa asemenea viituri. Ce fac cei dela intretinerea strazilor, puteau cel putin sa elimine tot ce a adus apa