Thursday , July 18 2024

Lucrările la canalizarea și rețeaua de apă pentru aeroport și viitorul parc industrial vor demara anul viitor

Rețeaua de alimentare cu apă și canalizare pentru Aeroportul ștefan cel Mare Suceava și Parcul Industrial Bucovina I a fost scoasă la licitație de Consiliul Județean Suceava. Licitația va avea loc pe data de 1 iulie iar valoarea estimată – fără TVA – este de 18.577.939,64 lei. Criteriul de atribuire al contractului este „cel mai bun raport calitatepreț” unde componenta financiară este de numai 40%, diferența de punctare de până la 60% fiind pe diverse criterii tehnice cum ar fi experiența unor așa numiți „experți cheie” sau garanția extinsă a lucrărilor.

Aceasta din urmă trebuie să fie de minim trei ani, numai că ofertanții ce vor declara garanția lucrărilor de 3 ani vor primi 0 puncte din 24 posibile. În schimb, participanții la licitație care vor oferi o perioadă de garanție a lucrărilor mai mare sau egală cu 5 ani vor primi punctajul maxim alocat sub-factorului, respectiv 24 puncte.

Contractul pe care CJ Suceava îl va încheia cu firma/asocierea de firme câștigătoare implică mai întâi elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și a caietelor de sarcini, a documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC), a documentației tehnice pentru autorizarea executării organizării lucrărilor (DTOE), precum și a documentațiilor tehnice necesare obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor (inclusiv completarea dosarelor instalației de utilizare energie electrică pentru fiecare punct de consum), a Scenariului de securitate la incendiu, a Planului de securitate și sănătate în muncă, a Planului de asigurare a calității, acordarea asistenței tehnice din partea proiectantului și realizarea lucrărilor de construcții și instalații aferente obiectivului de investiții.

Odată acestea realizate se va trece și la execuția lucrărilor. Teoretic, durata în luni a contractului este de 54, însă aceasta cu tot cu perioada garanției minime de 3 ani. Asta înseamnă că într-un an și jumătate de la semnarea contractului ar trebui terminate lucrările.

Este interesant că administrația județeană își propune să finalizeze analiza tehnică și financiară a ofertelor care vor fi depuse la data de 1 iulie până la finalul lunii respective. Dacă se va întâmpla acest lucru și nu vor fi contestații, atunci contractul de proiectare și execuție va putea fi semnat în prima parte a lunii august iar lucrarea propriu zisă ar trebui să înceapă la primăvară, timp în care pot fi realizate PT, DTAC, DTOE, scenarii la incendiu șamd.

Soluția care va trebui să fie avută în vedere la proiectare și, ulterior, la realizarea lucrărilor este cea agreată din studiul de fezabilitate avizat anul trecut și care prevede o conductă de aducțiune de aproape opt kilometri, pornind de la un rezervor de apă amenajat pe un deal din Burdujeni sat în baza unui proiect cu finanțare europeană, dar și o conductă de refulare a apelor uzate de circa 2,3 kilometri, pornind de la aeroportul de la Salcea și continuând de-a lungul drumului județean DJ 290A, urmând a refula într-un colector gravitațional de pe strada Aeroportului. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Gospodărie din Ipotești, distrusă de un incendiu pornit de la un aragaz nesupravegheat

Joi, în jurul orei 12.30, a fost semnalat un incendiu la o casă de locuit …