Saturday , February 4 2023

Lucrarile la Bazarul Sucevei se vor termina la finele lunii octombrie

Lucr\rile de modernizare a celor dou\ tronsoane de la Bazarul Sucevei se vor finaliza `n aceast\ lun\, `n partea final\ a lui octombrie. Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat c\ a avut o discu]ie `n acest sens la Administra]ia Pie]elor – de care apar]ine [i bazarul – precum [i cu cei de la firma care se ocup\ de lucr\rile de modernizare a celor dou\ tronsoane – SUCT SA.
Conform celor spuse de primar, p=n\ la data de 31 octombrie, lucr\rile de acoperire a celor dou\ tronsoane de la bazar care au r\mas neacoperite de c=]iva ani vor fi finalizate. Potrivit celor afirmate de Ion Lungu, plata lucr\rilor la SUCT nu s-a realizat integral, `ns\ se va face pe m\sur\ ce se vor emite facturile. Reamintim c\ proiectul de modernizare a Bazarului a fost aprobat `n Consiliul Local Suceava `n mandatul 2004 – 2008.
Lucr\rile trebuiau s\ fie realizate `n trei ani, dar termenul a fost decalat din cauza lipsei fondurilor, situa]ie ce a intervenit dup\ apari]ia crizei. Totu[i, p=n\ `n 2009 inclusiv, au fost modernizate dou\ din cele patru tronsoane pe care se afla Bazarul Suceava. Lucr\rile f\cute pentru modernizare constau `n construirea unei platforme din beton, `n\l]area pe aceasta a unei structuri metalice [i apoi acoperirea acesteia. Avantajul unor astfel de hale era de ordin estetic, preferabil `n locul vechilor chio[curi de tabl\, iar dup\ realizarea acestor hale vechile chio[curi au fost `nlocuite tot mai mult cu altele din termopan.
Au r\mas, `ns\, nerezolvate o serie de probleme ce ]in de `nc\lzirea incintei, aspect ce este valabil at=t `n cazul tronsoanelor ce au fost acoperite, c=t [i `n ceea ce prive[te cele dou\ tronsoane mai mici despre care primarul Ion Lungu a spus c\ vor fi acoperite p=n\ la finele acestei luni. ~n ce prive[te solu]ionarea problemei `nc\lzirii Bazarului, exist\ la nivelul Prim\riei Suceava o inten]ie de a demara un proiect cu privire la asigurarea energiei din surse regenerabile, `ns\ nu au fost clarificate sursele de finan]are. (Dan PRICOPE)

Vezi si

CSU Suceava și-a aflat adversara din primul tur al Cupei României

Echipa antrenată de Petru Ghervan va debuta în competiției pe terenul Universității Cluj, pe data …