Saturday , April 13 2024

Lucrarile de termoficare de pe strazile Tipografiei, Zorilor si Stefan Dracinski au fost finalizate

pe cele trei str\zi muncitorii firmelor Test Prima [i Incom mai trebuie sa se ocupe de c=teva proceduri tehnice, dupa care sa readuca carosabilul la starea ini]ial\
Lucr\rile care au fost propuse a fi realizate [i anul acesta la re]elele secundare [i principale de termoficare au fost finalizate pe trei str\zi.
De[i lucr\rile de termoficare au fost începute de c\tre angaja]ii firmelor subcontractate de Termica cu st=ngul, sucevenii [i autorit\]ile locale spera ca p=na la termenul impus, 1 septembrie, acestea sa fie finalizate.
Lucr\rile de termoficare au fost începute pe data de 1 august [i vizeaza înlocuirea conductelor at=t la re]ele secundare, c=t [i la re]ele principale de termoficare.
Potrivit viceprimarului Viorel Seredenciuc, lucr\rile propriu- zise de înlocuire a conductelor de termoficare la re]elele secundare de pe cele trei str\zi – Tipografiei, Zorilor [i {tefan Dracinski – au fost finalizate, urm=nd ca muncitorii firmelor Test Prima [i Incom care au executat lucr\rile sa se ocupe de procedurile tehnice. Aceste proceduri tehnice au fost estimate de Seredenciuc la doua zile, dupa care urmeaza lucr\rile de readucere a carosabilului la starea ini]ial\.
Lucr\rile de termoficare la re]eaua principala care înca nu au fost finalizate, av=nd un grad mai mare de complexitate fa]a de celelalte, sunt cele de pe strada Mihai Viteazul, ce continua p=na în spatele Casei de Cultur\. În cadrul acestora, autorit\]ile locale s-au confruntat cu un deficit de personal la firma Conest Ia[i, care executa lucr\ri pe strada Mihai Viteazul, problema care, în cele din urm\, a fost remediat\, însa a pierdut teren în fa]a celorlalte doua firme care [i-au finalizat lucr\rile.
Astfel c\, în 11 zile, autorit\]ile locale a[teapta ca lucr\rile la re]elele de termoficare sa fie finalizate pentru acest an. În acea[i stare de a[teptare sunt [i sucevenii care au avut de suferit o luna de zile, timp în care au stat f\ra apa cald\.
În paralel cu lucr\rile la re]elele de termoficare se realizeaza [i lucr\rile de refacere a estacadei de peste r=ul Suceava.  În aceste zile r\mase p=na la sf=r[itul lunii august podul tehnologic sau estacada trebuie sa fie finalizate pentru a se putea monta conducta de apa calda care a fost grav avariata c=nd pilonul estacadei a fost rupt de ape. (Iulia GU{|)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …