Thursday , April 18 2024

Lucrarile de reconstructie la ruta de cale ferata Darmanesti-Cacica-Humor vor demara in cel mai scurt timp

Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ a cerut fonduri de la Ministerul Transporturilor pentru refacerea liniei de cale ferat\ D\rm\ne[ti-Cacica-Humor [i c\ a fost asigurat c\ se vor aloca fonduri, iar c\ lucr\rile pe aceast\ linie feroviar\ vor `ncepe c=t mai cur=nd posibil. Afirma]ia a fost f\cut\, ieri, `n conferin]a de pres\. Acest traseu de cale ferat\ a fost “pus pe tu[\” din cauza inunda]iilor. Dup\ cum sus]ine pre[edintele CJ Suceava, refacerea acestei rute feroviare era absolut necesar\, deoarece aceasta era o variant\ de transport a locuitorilor din Stroie[ti pe timp de iarn\ c=nd `nz\pezirea `n zon\ `i pune pe localnici `n mare dificultate de a se putea deplasa cu alt mijloc de transport. Pe de alt\ parte, a[a cum remarc\ [i pre[edintele CJ Suceava, aceasta rut\ de cale ferat\ mai deservea [i o serie de localit\]i cu trenurile de c\l\tori. (Iuliana ILCU)

Vezi si

Camion și remorcă în valoare de 60.000 de euro, confiscate de polițiști în urma interceptării unui transport ilegal de lemn

De asemenea, au fost confiscați și peste 23 m.c. gater buștean, în valoare de cca. …