Saturday , December 3 2022

Lucrarile de reconstructie la ruta de cale ferata Darmanesti-Cacica-Humor vor demara in cel mai scurt timp

Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ a cerut fonduri de la Ministerul Transporturilor pentru refacerea liniei de cale ferat\ D\rm\ne[ti-Cacica-Humor [i c\ a fost asigurat c\ se vor aloca fonduri, iar c\ lucr\rile pe aceast\ linie feroviar\ vor `ncepe c=t mai cur=nd posibil. Afirma]ia a fost f\cut\, ieri, `n conferin]a de pres\. Acest traseu de cale ferat\ a fost “pus pe tu[\” din cauza inunda]iilor. Dup\ cum sus]ine pre[edintele CJ Suceava, refacerea acestei rute feroviare era absolut necesar\, deoarece aceasta era o variant\ de transport a locuitorilor din Stroie[ti pe timp de iarn\ c=nd `nz\pezirea `n zon\ `i pune pe localnici `n mare dificultate de a se putea deplasa cu alt mijloc de transport. Pe de alt\ parte, a[a cum remarc\ [i pre[edintele CJ Suceava, aceasta rut\ de cale ferat\ mai deservea [i o serie de localit\]i cu trenurile de c\l\tori. (Iuliana ILCU)

Vezi si

Foresta încheie anul cu o deplasare dificilă la Bacău

  “Galben-verzii” joacă pe terenul celei de-a doua clasate sâmbătă, de la ora 14.00 Foresta …