Friday , May 24 2024

Lucrarile de consolidare din centrul Sucevei vor fi reluate de astazi

N turnarea pilo]ilor secan]i cu arm\tur\ [i a celor f\r\ arm\tur\ va trebui finalizat\, conform celor spuse de viceprimarul Viorel Seredenciuc, p=n\ la sf=r[itul lunii aprilie, Prim\ria sper=nd ca `n cursul lunii mai s\ poat\ `ncepe lucr\rile propriu-zise de construire a dou\ parcaje subterane

Ast\zi vor fi reluate lucr\rile de consolidare a zonei din centrul Sucevei unde trebuie amenajat\ una din cele dou\ parc\ri subterane. Anun]ul a fost f\cut de viceprimarul Viorel Seredenciuc, potrivit c\ruia lucr\rile efective la [antierul de pe esplanada Casei de Cultur\ a Sucevei vor fir reluate dup\ ce au fost `ntrerupte aproximativ dou\ s\pt\m=ni. Unul din motivele `ntreruperii lucr\rilor este acela al apropierii perioadei s\rb\torilor de iarn\. Cel\lalt ar fi, dup\ cum a explicat Viorel Seredenciuc, faptul c\ temperaturile au sc\zut foarte mult [i sta]iile de beton nu au lucrat `n aceast\ perioad\. „Lucr\rile ar trebui s\ fie finalizate `n luna aprilie. P=n\ `n prezent, s-au turnat cam zece procente din st=lpii ce trebuiau s\ fie turna]i, `ns\ cred c\ lucrarea se poate s\ fie dus\ la cap\t, constructorii fiind, `n linii mari, `n grafic. S-ar fi putut face mai mult dac\ nu erau temepraturile foarte sc\zute, mult sub minus cinci grade Celsius c=nd nu se toarn\ beton”, a declarat Viorel Seredenciuc. Potrivit acestuia, `n zona celor dou\ parc\ri subterane ce vor fi amenajate `n centrul Sucevei se vor turna 560 de pilo]i secan]i cu arm\tur\ [i `nc\ aproximativ 400 f\r\ arm\tur\ pentru a se consolida zona. Ulterior, Prim\ria inten]ioneaz\ ca din luna mai s\ `nceap\ `n for]\ lucr\rile de amenajare, `n zona unde s-au f\cut lucr\rile de consolidare, a celor dou\ parc\ri subterane. Cea mai mare, cu peste 100 de locuri, va fi `n zona esplanadei Casei de Cultur\ iar alta cam de dou\ ori mai mic\ va fi `ntre Casa de Cultur\ [i sediul E.On Suceava. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Flutur anunță proiectul „Adâncata la Autostradă”. Primarul Cucu – un campion care a schimbat din temelii fața comunei

Un regal la Adâncata, cum era de așteptat în comuna campionului Viorel Cucu. Sute de …

No comments

  1. Va rugam reparati pe Aleea Lalelelor strada arata ca dupa razboi si azi au venit iar cei de la Termica si au mai spart si ultimulpetic de astfalt care mai era si au pus in loc pamant care in amestec cu gheata topita da mult NNNOROIIIIIIIIIIIIIIII!Ce sa mai facem traim ca-n evul mediu!!