Sunday , July 21 2024

Lucrari de mantuiala la asa-zisele reabilitari ale carosabilului facute de firmele care au nenorocit Suceava

.
N de parc\ n-ar fi fost datoria lui s\ verifice cum sunt f\cute lucr\rile, ieri viceprimarul Viorel Seredenciuc [i-a f\cut public\ nemul]umirea fa]\ de stadiul lucr\rilor de readucere a carosabilului la starea ini]ial\ efectuate de angaja]ii firmei TMUCB n cirea[a de pe tort `ns\ o constituie carosabilul proasp\t reabilitat pe strada M\r\[e[ti, care a fost f\cut la cea mai mare repezeal\ pentru a se `ndeplini termenul de finalizare [i care `i supune pe [oferi la o prob\ a nervilor
Nemul]umirea autorit\]ilor locale cu privire la readucerea carosabilului la starea ini]ial\ cre[te de la o zi la alta.
Aflat\ `n faz\ de finalizare, prima etap\ a lucr\rilor pe care at=t firma Pfeiffer, c=t [i firma TMUCB le realizeaz\ pentru modernizarea celor dou\ componente de ap\ [i canalizare merge din ce `n ce mai prost, atr\g=nd nemul]umirea autorit\]ilor locale, c=t [i a [oferilor [i a pietonilor. Lipsa implic\rii [i a interesului cu care se efectueaz\ ultimele lucr\ri, de readucere a carosabilului la starea ini]ial\, sunt  aspectele care contureaz\ ipoteza de mai sus.
Aceste ultime lucr\ri arat\ de cele mai multe ori c\ pe suprafe]ele pe care s-au efectuat lucr\ri [i `n care s-au investit sume enorme de bani, la sf=r[it, parc\ au fost trecute de bombardamente.
Din cauza acestor rezultate care st=rnesc reac]ii adverse at=t din partea [oferilor, c=t [i din partea pietonilor, sucevenii deseori `[i pun `ntreb\ri dac\ [i lucr\rile de modernizare pe cele dou\ componente au fost realizate la fel de iresponsabil, asemenea lucr\rilor de reabilitare a carosabilului. Doar p=n\ la urm\ ambele tipuri de lucr\ri au fost executate de aceia[i muncitori [i aceea[i firm\.
Viceprimarul Viorel Seredenciuc [i-a f\cut public\ nemul]umirea fa]\ de stadiul lucr\rilor de readucere a carosabilului la starea ini]ial\ efectuate de angaja]ii firmei TMUCB. Ace[tia, pe l=ng\ faptul c\ sunt mult mai `n urm\ cu lucr\rile de modernizare a conductelor de ap\, spre deosebire de firma Pfeiffer, motiveaz\ c\ lucr\rile nu sunt realizate mai repede deoarece o parte din angaja]i sunt `n concediu de odihn\, iar personalul este insuficient.
Rezultatele muncii angaja]ilor TMUCB [i Pfeiffer sunt puse pe seama unor lucr\ri pe care ace[tia au uitat s\ le mai finalizeze. De exemplu, pe strada Scurt\, angaja]ii firmei TMUCB au f\cut ni[te bran[amente [i alte lucr\ri prev\zute `n proiect, iar dup\ ce au finalizat au asfaltat `n propor]ie de 90%, l\s=nd o suprafa]\ de circa patru metri neasfaltat\ `n intersec]ia cu Bulevardul 1 Mai. Aceast\ suprafa]\ st\ de vreo dou\ s\pt\m=ni neacoperit\, pun=ndu-i pe [oferi `ntr-o situa]ie nefavorabil\ c=nd aleg s\ circule pe strada Scurt\.
~ntrebat de c\tre viceprimarul Seredenciuc, care este responsabil cu lucr\rile ISPA, c=nd va fi acoperit\ acea por]iune, reprezentantul firmei TMUCB a r\spuns c\ sta]ia de asfalt ba nu mai are asfalt, ba s-a ars, ba a mai r\mas doar una, care este tocmai la P\ltinoasa, f\r\ a se lua nicio m\sur\ `ns\.
O alt\ suprafa]\ care a r\mas neacoperit\ de o s\pt\m=n\ este strada Mitropoliei, por]iunea pe care s-au efectuat ini]ial lucr\ri de modernizare a conductelor de ap\, apoi de termoficare [i care, `n prezent, a[teapt\ ca angaja]ii firmei TMUCB s\ mearg\ s\ asfalteze, deoarece balastrul pus de form\ poate fi sp\lat de eventualele ploi.
{i `n sensul giratoriu din Burdujeni, la intersec]ia dintre Calea Unirii cu Calea Burdujeni, a fost l\sat\ o suprafa]\ de 1 metru pentru executarea unui bran[ament, asta dup\ ce lucr\rile `n zona respectiv\ au fost finalizate [i restul suprafe]ei asfaltat.
Cirea[a de pe tort `ns\ o constituie carosabilul proasp\t “reabilitat” de pe strada M\r\[e[ti, care a fost f\cut la cea mai mare repezeal\, pentru a se `ndeplini termenul de finalizare [i care `i supune pe [oferi la o prob\ a nervilor. (Iulia GU{|)

Vezi si

Băut și nervos tare, un bărbat din Bilca și-a dat foc la mașina care s-a stricat și nu mai pornea

Vineri seara, în jurul orelor 21.50, B. Pavel, din Bilca, se afla în curtea locuinței …

No comments

  1. Nu inteleg cei dela primarie nu controleaza? In cele doua zile in care s-a lucrat pe str. Marasesti, se lucra numai ca sa se termine, fara nici o cerinta de calitate, se punea nisip in loc de pietris, cand seful a observat a pus sa se puna pietris dar au lasat nisipul, tasarea se facea dintr-o trecere in viteza, totul se facea de mantuiala ca sa se termine mai repede dar nu am vazut pe nimeni dela primarie care sa se uite barem ce se face in ograda lor. La asa control asa lucrari!

  2. Aveti grija in afacerile cu firma Roviprest din Vinatori, Lazar va tepuieste fara scrupule!!!!