Wednesday , April 17 2024

Lovitura de teatru `n cazul fostului judecator acuzat de omor: Mama lui Bidirel nu a fost ucisa de fundul de mamaliga, ci de un atac de cord

Aceasta este concluzia medicilor legi[ti, transmis\ de comisarul Ioan Halaicu, [eful biroului cercet\ri penale din cadrul Poli]iei municipiului Suceava n [efa Serviciului de Medicin\ legal\ Suceava, dr. L\cr\mioara Balan a confirmat indirect concluziile medico-legale f\r\ a dori s\ fac\ declara]ii `n acest sens n Marcel Bidirel, autorul prezumtiv al crimei anun]ate cu o zi `n urm\ este internat la Sec]ia de Psihiatrie din Burdujeni a Spitalului Jude]ean, iar investiga]iile medicale `n ceea ce `l prive[te `nc\ nu au fost terminate

Medicii legi[ti suceveni au dat un semnal de la loc comanda `n ceea ce `l prive[te pe fostul judec\tor Marcel Bidirel, de 65 de ani, acuzat c\ [i-ar fi omor=t mama pentru c\ aceasta nu a vrut s\-i dea bani de b\ut. Conform concluziilor  formulate dup\ efectuarea necropsiei cadavrului b\tr=nei, confirmate de  comisarul Ioan Halaicu, [eful biroului cercet\ri penale din cadrul Poli]iei municipiului Suceava, Ileana Bidirel a `ncetat din via]\ `n urma unui stop cardiac, r\nile de pe corp nefiind cele care ar fi produs moartea femeii. Pentru cea mai important\ dintre aceasta, conform legi[tilor ar fi fost nevoie de maximum 10 zile de `ngrijiri medicale.
Raportul de necropsie `ntocmit de medicii legi[ti a fost trimis c\tre Parchetul de pe l=ng\ Tribunalul Suceava, din acesta rezult=nd c\ decesul femeii a survenit `n urma unor probleme cardiace. Anchetatorii spun c\ `n urma cercet\rilor care se vor desf\[ura se va stabili dac\ exist\ o leg\tur\ de cauzalitate `ntre ac]iunile de mar]i ale lui Marcel Bidirel [i moartea mamei sale.
Marcel Bidirel este internat `n continuare la Sec]ia de Psihiatrie din Burdujeni a Spitalului Jude]ean. Mar]i dup\ amiaz\, Marcel Bidirel a ie[it pe casa sc\rii blocului de la intersec]ia str\zii M\r\[e[ti cu bulevardul 1 Mai, a lovit o vecin\ [i ie[it `n spatele cl\dirii strig=nd c\ [i-a omor=t mama, fiind prins de poli]ie `n scurt\ vreme. B\rbatul era `mbr\cat `n pijama, era agitat [i era sub influen]a b\uturilor alcoolice. Dup\ ce a fost re]inut, acesta [i-a schimbat declara]ia ini]ial\, spun=ndu-le poli]i[tilor care l-au luat `n primire c\ de fapt el s-a luptat cu o fantom\ `n apartamentul unde [i-a pierdut via]a mama lui de 85 de ani, g\sit\ de o vecin\ dezbr\cat\ de la jum\tate `n jos, `ntins\ pe parchetul din sufrageria apartamentului.
Conform primei variante avansate de organele de anchet\ [i de vecinii de pe scara blocului “lam\”, cum este cunoscut\ aceast\ construc]ie,  Marcel Bidirel ar fi venit mar]i dup\ amiaz\ la apartamentul surorii sale unde mama lui se ad\postise `n ultima vreme tocmai de frica lui, pentru a-i cere b\tr=nei bani pentru b\utur\. Nimeni nu [tie ce s-a `nt=mplat `n apartament, cert fiind c\ pe la ora 15.30, Marcel Bidirel  a ie[it din apartament cu un fund de lemn `n m=n\, a lovit o vecin\ care urca pe casa sc\rii [i a ie[it din bloc r\cnind c\ [i-a omor=t mama, fiind prins de poli]i[ti, dup\ ce s-a sunat la 112, la c=teva sute de metri distan]\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

18 percheziții la Hânțești și Vârfu Câmpului, într-un dosar de braconaj piscicol

Poliţiştii din Botoşani efectuează, miercuri dimineaţă, 18 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Botoşani şi Suceava, …