Monday , December 5 2022

Locuri de munca prin investitii productive, gradina botanica in Parcul Sipote si promovarea orasului prin arta

Propune Adrian Macovei, candidatul UNPR Suceava la func]ia de primar al Sucevei

Candidatul UNPR Suceava pentru func]ia de primar al Sucevei este Adrian Macovei, un tân\r în vârst\ de 37 de ani, director de firm\ privat\, cu experien]\ în organizare [i elaborare de planuri de afaceri.
Adrian Macovei are pregatit un program coerent de guvernare local\ care prevede, în primul rând, transparen]\ bugetar\, servicii publice de calitate [i respect fa]\ de cet\]ean.
Totodat\, el propune un proiect prin care facturile la între]inere s\ fie mai mici apreciind c\ se poate ca energia termic\ s\ fie produs\ [i într-o central\ de producere de energie termic\ [i electric\ folosind gunoi, cum se procedeaz\ în Europa.
Candidatul UNPR pentru functia de primar al Sucevei î[i propune [i reduceri sau scutiri de impozite [i taxe locale pentru teren sau cladiri pentru firmele care creeaz\ noi locuri de munc\ în domeniul productiv.
Macovei sus]ine c\ va trebui s\ fie ini]iat un proiect – Produs în Suceava – care s\ fie un brand pentru firmele de produc]ie de produse industriale, nu doar pentru produsele alimentare. Vor trebui înfiin]ate locuri speciale pentru produc\torii agricoli în pie]ele din Suceava, inclusiv pentru cei din Asocia]ia Produs în Bucovina.
Adrian Macovei se pronun]\ pentru sprijinirea sportului de performan]\, cum ar fi înot , atletism, handbal [i nu doar fotbal, dar î[i dore[te [i calitate în înv\]\mânt [i s\n\tate prin reprezentantul primarului [i Consiliului local în consiliile de administra]ie ale [colilor din Suceava.
Candidatul UNPR Suceava î[i propune ca în cazul lucr\rilor ce se deruleaz\ în municipiu s\ fie priorit\]i, dar [i cur\]enie [i ordine [i în special o mai mare aten]ie în eliberarea autoriza]iilor de construc]ie.
Un proiect important al candidatului UNPR este înfiin]area unei Gr\dini Botanice în Parcul {ipote, dar [i promovarea ora[ului prin art\ [i nu doar prin art\ popular\.
”Candidatura mea la Prim\ria Suceava nu este întâmpl\toare, cum nu este întâmpl\tor c\ m\ înscriu în curs\ având de partea mea UNPR. Îmi doresc s\-i determin pe tineri s\ ni se al\ture în proiectul nostru de refacere a imaginii ora[ului. Vreau s\ ofer locuitorilor din Suceava puterea mea de munc\ [i o echip\ de consilieri tineri care doresc s\ modernizeze ora[ul”, a declarat Adrian Macovei.
 

Vezi si

O familie cu patru copii din Stulpicani are nevoie de ajutor după ce a rămas fără acoperiș deasupra capului în prag de Sărbători

Agoniseala de-o viață a familiei a fost mistuită de un puternic incendiu, săptămâna trecută. După …