Saturday , December 3 2022

Locuitorii unui bloc de garsoniere din R\d\u]i, inunda]i de sus `n jos

N blocul de garsoniere de pe strada Mihai Viteazu, nr. 7, `n care locuiesc 100 de familii, l\sat f\r\ acoperi[ de constructorii care `l reabiliteaz\ termic cu c=teva ceasuri `nainte de furtuna de joi noapte, a fost inundat de sus, p=n\ jos n reprezentan]ii Prim\riei, chema]i s\ constate situa]ia, i-au luat `n r\sp\r pe b\tr=nii din bloc, repro[=ndu-le c\ nu [i-au f\cut asigurare de cas\

 
 
Un bloc de garsoniere de pe strada Mihai Viteazu nr. 7 din municipiul R\d\u]i a fost inundat ieri noapte de sus `n jos, dup\ ce o firm\ angajat\ de prim\ria local\ [i de asocia]ia de proprietari din zon\ a decopertat acoperi[ul cu doar c=teva ceasuri `nainte ca peste ora[ s\ se n\pusteasc\ o furtun\ cum nu s-a mai v\zut `n acest `nceput de var\.
Blocul cu pricina a intrat `n programul de reabilitare termic\, pus la punct de prim\ria ora[ului. ~n cadrul acestui program s-a f\cut anveloparea imobilului cu pl\ci de polistiren [i s-a luat decizia ca acoperi[ul cl\dirii, construit artizanal de locuitorii celor 100 de garsoniere s\ fie demolat iar `n locul lui s\ se fac\ o izola]ie bun\ a terasei blocului.
Locatarii din imobil au acceptat oferta prim\riei de reabilitare termic\ `ns\ din start, de anul trecut, au cerut, ca oameni care [tiu `n ce cl\dire locuiesc, s\ se fac\ mai `nt=i acoperi[ul iar dup\ aceea izola]ia termic\. Cererile lor nu au fost luate `n seam\ astfel `nc=t, peste iarn\, apa topit\ din z\pezile de pe acoperi[ s-a scurs `ntre “sc=r] [i perete”, unde a r\mas [i s-a infiltrat prin ziduri, produc=nd igrasie la mai toate cele 100 de garsoniere din imobil.
Pe data de 9 iunie (joi, n.r.) firma de construc]ie care are ca obiectiv rezolvarea problemei izola]iei termice a blocului de garsoniere de pe Strada Mihai Viteazu nr. & din R\d\u]i, a demolat vechiul acoperi[, construit de locatari, cum s-au priceput [i cu ce au avut la `ndem\n\ [i au plecat s\ se odihneasc\, l\s=nd terasa decopertat\ [in neprotejat\. Peste noapte a venit furtuna iar apa venit\ de sus s-a infiltrat repede `n garsonierele oamenilor, ajung=nd chiar p=n\ la etajul al doilea. Zece locuin]e au fost inundate instala]iile electrice au fost distruse, iar reprezentan]ii prim\riei – poli]i[ti comunitari [i ingineri au venit, au constatat, au fotografiat [i l-a urm\ i-au certat pe locatari, majoritatea oameni `n v=rst\, c\ nu [i-au f\cut asigurare pe case. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …