Saturday , April 20 2024

Locuinte terminate mai putine, autorizatii de construire mai multe in a doua parte a anului

N Jude]ul Suceava se afl\ `n continuare pe primul loc pe ]ar\, la egalitate cu jude]ul Ilfov, de]inând 7,4% din num\rul total al autoriza]iilor pentru cl\diri reziden]iale eliberate în luna septembrie  a acestui an

Sucevenii nu abandoneaz\ investi]iile `n locuinte. Chiar dac\ nu reu[esc s\ `[i termine construc]iile `ncepute, pentru care au primit autoriza]ii de construire, conform datelor furnizate de Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\ Suceava, `n fiecare lun\ se depun din ce `n ce mai multe cereri la prim\rii pentru ob]inerea de autoriza]ii `n vederea ridic\rii de locuin]e. Astfel, `n luna septembrie  a acestui an în jude]ul Suceava au fost eliberate un num\r de 303 autoriza]ii de construire pentru cl\diri reziden]iale.
Num\rul autoriza]iilor de construire pentru cl\diri reziden]iale a înregistrat o sc\dere cu 13,2% comparativ cu luna august a acestui an dar fa]\ de luna septembrie 2009 num\rul autoriza]iilor de construire pentru cl\diri reziden]iale solicitate a crescut cu 0,3%.
Din num\rul total de autoriza]ii de construire pentru cl\diri reziden]iale din luna septembrie 2010 în jude]ul Suceava, 21,8% au fost eliberate în mediul urban [i 78,2% în mediul rural.
Jude]ul Suceava se afl\ pe primul loc pe ]ar\, la egalitate cu jude]ul Ilfov, de]inând 7,4% din num\rul total al autoriza]iilor pentru cl\diri reziden]iale eliberate în luna septembrie  2010.
~n cadrul regiunii Nord-Est, jude]ul Suceava se afl\ pe primul loc de]inând 29,3% din num\rul de autoriza]ii de construire pentru cl\diri reziden]iale eliberate în luna septembrie 2010, fiind urmat de jude]ele: Bac\u (17,1%), Boto[ani (15,5%), Neam] (15,3%), Ia[i (14,0%), [i Vaslui (8,8%).
Statistica relev\ [i faptul c\ `n trimestrul II al acestui an, au fost terminate un num\r de 872 locuin]e, cu 456 locuin]e mai multe fa]\ de trimestrul I 2010 ceea ce `nseamn\ o cre[tere de 109,6% [i cu 110 locuin]e mai multe fa]\ de trimestrul II 2009 `nsemn=nd [i aici o cre[tere de 114,4%.
Ponderea cea mai mare a locuin]elor terminate în trimestrul doi al acestui an a fost în mediul rural –  464 locuin]e, reprezentând 53,2% din totalul locuin]elor, num\rul lor fiind în cre[tere cu 76,4% fa]\ de trimestrul `nt=i a; anului 2010 dar în sc\dere cu 2,1% fa]\ de trimestrul doi al anului 2009.
~n mediul urban au fost terminate 408 locuin]e, în cre[tere cu 166,7% fa]\ de trimestrul `nt=i a anului curent [i cu 41,7% mai multe fa]\ de trimestrul doi din anul  2009.
~n perioada 1.01.-30.06.2010 comparativ cu aceea[i perioad\ a anului precedent, num\rul locuin]elor terminate în jude]ul Suceava a sc\zut cu 2,5%. Analiza pe medii de reziden]\ relev\ faptul c\ num\rul locuin]elor terminate a crescut în mediul urban cu 5,6% în timp ce în mediul rural num\rul lor a sc\zut cu 8,0%. (N.R.)

Vezi si

ADU și-a lansat candidații la fucția de primar al Sucevei și președinte al Consiliului Județean

Alianța Dreapta Unită (ADU) Suceava a lansat oficial, la o ceremonie care a avut loc …