Sunday , April 14 2024

Localnicii din satele din Lunca Sucevei au infiintat o piata ad-hoc in Udesti

N dup\ ce podul care face leg\tura `ntre Ude[ti [i Vere[ti a fost distrus de ape `n aceast\ var\, localnicii din satele din dreapta r=ului Suceava nu au mai putut trece s\ cumpere sau s\ v=nd\ produse agricole sau animale la t=rgul de la Vere[ti n primarul din Ude[ti a anun]at c\ la sf=r[itul acestei s\pt\m=ni va fi dat\ `n folosin]\ o pia]\ amenajat\, pentru cei care nu mai pot ajunge la t=rgul din Vere[ti

Din cauz\ c\ nu mai pot ajunge la t=rgul de Vere[ti, locuitorii din  mai multe sate au improvizat o pia]\ l=ng\ podul distrus de inunda]iile din vara acestui an. Pentru c\ nu func]iona `n legalitate, Consiliul Local Ude[ti a aprobat amenajarea unei pie]e pe o suprafa]\ de 3 ha unde s\tenii din cele 11 sate ale comunei dar [i din alte localit\]i `[i pot comercializa animalele [i produsele agricole. Locuitorii cred c\ va dura ani buni p=n\ c=nd podul care face leg\tura dintre Ude[ti [i Vere[ti va fi ref\cut.
Renumit pentru num\rul mare de comercian]i,  t=rgul de animale de  la Vere[ti este c\utat de sute de oameni  s=mb\ta, zi `n care este deschis. Odat\ cu distrugere din vara acestui an, localnicii din satele din dreapta r=ului Suceava nu au mai putut trece s\ cumpere sau s\ v=nd\ produse agricole sau animale.
Mihai Lache, de 73 de ani, din satul Poieni, comuna Ude[ti ne-a spus c\ oamenii veneau cu c\ru]a p=n\ la pod dup\ care treceau pe jos peste pod p=n\ la pia]a din Vere[ti. O parte dintre comercian]i pentru c\ nu vroiau s\-[i asume riscul de a mai trece podul [ubrezit, au `nceput s\ expun\ m\rfurile [i animalele pe o suprafa]\ de teren l=ng\ pod,  `ns\ `ntr-un mod ilegal. Primarul comunei, S\vel Botezatu ne-a spus c\ exista riscul ca oamenii s\ fie amenda]i pentru c\ nu aveau niciun temei legal de a vinde animale sau orice alt produs pe malul Sucevei. „Am discutat cu localnicii care mi-au cerut s\ deschid o pia]\ pentru c\ nu mai pot s\ ajung\ la t=rgul de la Vere[ti. Avem teren [i am profitat de situa]ie. Pia]a va fi dat\ `n folosin]\ la sf=r[itul acestei s\pt\m=ni, va fi `mprejmuit\, cu standuri din lemn [i vor fi condi]ii bune de desf\[urare a unui comer] civilizat. Tot aici vom deschide [i o hal\ de carne [i lapte, care `n acest moment este `n faza de construc]ie. Hala va fi acoperit\, totul va func]iona legal. Per total, investi]ia este de 3 miliarde de lei vechi, bani care provin de la bugetul propriu” a spus primarul comunei.
Numai `n comuna Ude[ti sunt 3.000 de gospod\rii  cu o popua]ie de 8.000 de locuitori. Lor li se adaug\ locuitorii din Liteni, Dolhasca, Bosanci [i Vulture[ti. ~n pia]a din Ude[ti vor putea fi comercializate nu numai animale [i produse agricole ci [i textile, material lemnos, legume [i fructe. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …