Wednesday , November 30 2022

Liturghie solemna la Sanctuarul Marian de la Cacica închinata beatificarii Papei Ioan Paul al II-lea

La 2 aprilie 2005, orele 21.37, Papa Ioan Paul al II-lea, dup\ o lung\ suferin]\, a plecat la Tat\l. Timp de 27 de ani a slujit evanghelia [i pe Cristos, ani în care a propov\duit iubirea, speran]a [i pacea. Mul]imea de pelerini aduna]i în Pia]a Sfântul Petru din Roma, la auzul acestei triste ve[ti, a sacadat minute în [ir, într-un singur glas, SANTO SUBITO! (SFÂNT IMEDIAT)
La [ase ani de la moartea Papei Ioan Paul al II-lea, urma[ul [i colaboratorul s\u apropiat, Papa Benedict al XVI-lea l-a ridicat la slava Ferici]ilor.
În aceste momente, se cuvine s\ rememor\m unul dintre ultimele sale pelerinaje – cel din România din zilele de 7-9 mai 1999. De[i împov\rat de ani [i suferind, a dorit s\ vin\ într-o ]ar\ majoritar ortodox\, iar la sosirea pe aeroportul din Bucure[ti a ]inut s\ aminteasc\ minunatul titlu dat României de „gr\din\ a Mariei”.
Beatificarea Papei Ioan Paul al II-lea a fost marcat\ în ziua de 1 mai, în toate bisericile din Decanatul de Bucovina, prin liturghii de mul]umire, iar polonezii au depus jerbe de flori [i au aprins candele la cele dou\ statui ale Papei din fa]a bisericilor din Suceava [i Cacica.
În ziua de 7 mai 2011, la orele 11.00, la Sanctuarul Marian de la Cacica, cel care prin decretul semnat de papa Ioan Paul al II-lea în anul jubiliar 2000 a fost ridicat la rangul de BAZILIC| MINOR, se va oficia o Sfânt\ Liturghie Solemn\ celebrat\ de Excelen]a Sa Petru Gherghel – episcop de Ia[i, asistat de preo]ii din Decanatul de Bucovina.
La liturghia solemn\ va cânta Corul de Camer\ Vox Artis din Ia[i.
Manifest\rile închinate beatific\rii vor culmina cu consacrarea noii biserici din Poiana Micului cu hramul „Fericitul Ioan Paul al II-lea”. Solemnitatea consacr\rii va avea loc în ziua de 21 mai, în prezen]a cardinalului Stanisław Dziwisz, mitropolit de Cracovia, care a fost secretarul personal al Papei.
Beatificarea Papei Ioan Paul al II-lea umple de bucurie inimile sutelor de milioane de catolici din întreaga lume, dar [i ale tuturor oamenilor de bun\voin]\. Pentru polonezi, oriunde ar tr\i ei, bucuria este dublat\ de un firesc sentiment de mândrie, c\ci El a fost fiul poporului polonez, iar noi am avut privilegiul s\ îi fim contemporani.
Invit\m pe to]i cei care doresc s\ fie al\turi de noi la Sf=nta Liturghie solemn\ de mul]umire în ziua de 7 mai, orele 11.00 la Sanctuarul Marian din Cacica. (Pre[edintele Uniunii Polonezilor din România, Longher GHERVAZEN)

Vezi si

Un bărbat de 54 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut de pe un garaj

Pacientul a fost internat în secția de Neurochirurgie a Spitalului Județean  Un bărbat în vârstă …