Saturday , December 2 2023

Lista celor mai slabe facultăţi din România. Ce e de EVITAT la universitatile din Suceava si Iasi!

studenti

Singura ierarhizare certă a facultăţilor din România a fost făcută în urmă cu doi ani de Ministerul Educaţiei împreună cu experţi din cadrul Asociaţiei Universităţilor Europene (EUA) şi poate fi un reper pentru candidaţi şi în 2013.
Au fost analizate 60 de domenii de studii, iar facultăţile au primit un calificativ de la A la E. Programele de studii care au obţinut A sunt cele mai performante, iar cele notate cu E sunt cele mai slabe.
Nu mai puţin de 11 facultăţi de Drept din ţară (dintre care 5 din Bucureşti) au primit calificativul E, la fel ca şi 9 facultăţi deComunicare, 6 de Economie şi 7 de Management, potrivit realitatea.net
 
ADMITERE FACULTATE 2013. Programele de studii care au fost notate cu calificativul E:
ADMITERE FACULTATE 2013. Matematică
Universitatea Spiru Haret din Bucureşti
Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş
Universitatea din Petroşani
Universitatea Valahia din Târgovişte
ADMITERE FACULTATE 2013. Informatică
Universitatea Hyperion din Bucureşti
Universitatea Spiru Haret din Bucureşti
Universitatea Tibiscus din Timişoara
Universitatea din Petroşani
ADMITERE FACULTATE 2013. Chimie
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
ADMITERE FACULTATE 2013. Inginerie Chimică
Universitatea “Transilvania” din Braşov
Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad
Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
ADMITERE FACULTATE 2013.Geografie
Universitatea “Spiru Haret” din Bucureşti
Universitatea “Hyperion” din Bucureşti
Universitatea “Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad
Universitatea “Mihail Kogalniceanu” din Iaşi
ADMITERE FACULTATE 2013. Ştiinte ale Mediului
Universitatea din Oradea
Universitatea de Nord din Baia Mare
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău
Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava
Universitatea de Vest din Timişoara
Universitatea “Ovidius” din Constanţa
ADMITERE FACULTATE 2013. Fizică
Universitatea “Hyperion” din Bucureşti
Universitatea “Transilvania” din Brasov
Universitatea din Petrosani
Universitatea de Nord din Baia Mare
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Universitatea “Valahia” din Târgovişte
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
ADMITERE FACULTATE 2013. Inginerie electronică şi telecomunicaţii
Universitatea “Hyperion” din Bucureşti
Universitatea de Nord din Baia Mare
Universitatea “Ovidius” din Constanţa
ADMITERE FACULTATE 2013. Inginerie geologică, inginerie geodezică
Academia Tehnică Militară din Bucureşti
ADMITERE FACULTATE 2013. Mine, petrol şi gaze
Universitatea de Nord din Baia Mare
ADMITERE FACULTATE 2013.Inginerie autospaţială, autovehicule şi transporturi
Universitatea “Ovidius” din Constanţa
ADMITERE FACULTATE 2013. Zootehnie
Universitatea din Oradea
ADMITERE FACULTATE 2013. Biotehnologii
Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
ADMITERE FACULTATE 2013. Agronomie, horticultură, silvicultură, inginerie forestieră
Universitatea din Piteşti
Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşiţa
ADMITERE FACULTATE 2013. Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei
Universitatea “Hyperion” din Bucureşti
Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Universitatea de Nord din Baia Mare
Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşiţa
ADMITERE FACULTATE 2013. Inginerie mecanică
Universitatea din Craiova
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Universitatea “Ovidius” din Constanţa
Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşiţa
ADMITERE FACULTATE 2013. Inginerie industrială
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
Universitatea Andrei Saguna din Constanţa
Mecatronică şi robotică
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mureş
Ingineria materialelor
Universitatea din Craiova
Universitatea de Nord din Baia Mare
Ingineria mediului
Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de La Brad” din Iaşi
Universitatea din Piteşti
Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava
Universitatea Ecologică din Bucureşti
Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mureş
Universitatea “Ovidius” din Constanţa
Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Inginerie şi management
Universitatea “Hyperion” din Bucureşti
Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Universitatea de Nord din Baia Mare
Inginerie electrică şi energetică
Universitatea “Ovidius” din Constanţa
Biologie
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Medicină veterinară
Universitatea “Spiru Haret” din Bucureşti
Medicină dentară
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi
Drept
Universitatea “Bioterra” din Bucureşti
Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
Universitatea “Hyperion” din Bucureşti
Universitatea Europeana “Drăgan” din Lugoj
Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti
Universitatea “Tibiscus” din Timişoara
Universitatea “Andrei Şaguna” din Constanţa
Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Universitatea “Spiru Haret” din Bucureşti
Universitatea “George Bariţiu” din Braşov
Universitatea “George Bacovia” din Bacău
Ştiinţe administrative
Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti
Universitatea “Spiru Haret” din Bucureşti
Universitatea “Andrei Şaguna” din Constanţa
Universitatea “Tibiscus” din Timişoara
Universitatea “Danubius” din Galați
Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Universitatea “George Bacovia” din Bacău
Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Universitatea Ecologică din Bucureşti
Universitatea Europeană “Drăgan” din Lugoj
Universitatea “Athenaeum” din Bucureşti
Ştiinte ale comunicării
Universitatea “Andrei Şaguna” din Constanţa
Universitatea “Hyperion” din Bucureşti
Universitatea “Spiru Haret” din Bucureşti
Universitatea “Tibiscus” din Timisoara
Universitatea Română de Ştiinte şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti
Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mureş
Universitatea din Oradea
Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Universitatea de Nord din Baia Mare
Sociologie
Universitatea “Spiru Haret” din Bucureşti
Universitatea “Andrei Şaguna” din Constanţa
Universitatea “Avram Iancu” din Cluj-Napoca
Universitatea “Hyperion” din Bucureşti
Universitatea “Ovidius” din Constanţa
Asistenţă socială
Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti
Universitatea Creştină “Partium” din Oradea
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad
Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava
Universitatea “George Bacovia” din Bacău
Universitatea “Andrei Şaguna” din Constanţa
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Ştiinte politice
Universitatea “Andrei Şaguna” din Constanţa
Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad
Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mureş
Universitatea din Piteşti
Universitatea “Mihail Kogălniceanu” din Iaşi
Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică
Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Economie
Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava
Universitatea din Piteşti
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Universitatea din Oradea
Universitatea din Craiova
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Administrarea afacerilor
Universitatea “George Bariţiu” din Braşov
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău
Universitatea Creştină “Partium” din Oradea
Universitatea “George Bacovia” din Bacău
Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Universitatea Europeană “Drăgan” din Lugoj
Universitatea “Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş
Institutul de Administrare a Afacerilor din Bucureşti
Universitatea “Athenaeum” din Bucureşti
Finanţe
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad
Universitatea Financiar-Bancară Bucureşti
Universitatea “George Bacovia” din Bacău
Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Universitatea “Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş
Universitatea “Athenaeum” din Bucureşti
Cibernetică, statistică şi informatică economică
Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti
Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava
Universitatea “Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca
Universitatea “Andrei Şaguna” din Constanţa
Universitatea Europeană “Drăgan” din Lugoj
Universitatea “Transilvania” din Braşov
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad
Contabilitate
Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
Universitatea “Tibiscus” din Timişoara
Universitatea “George Bariţiu” din Braşov
Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Universitatea “Andrei Şaguna” din Constanţa
Universitatea “Danubius” din Galați
Universitatea “Athenaeum” din Bucureşti
Universitatea Româno-Americană din Bucureşti
Universitatea din Petroşani
Relaţii economice internaţionale
Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti
Universitatea din Piteşti
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Management
Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Universitatea “Andrei Şaguna” din Constanţa
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
Universitatea “Ovidius” din Constanţa
Universitatea “Emanuel” din Oradea
Universitatea “Avram Iancu” din Cluj-Napoca
Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad
Marketing
Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad
Psihologie
Universitatea “Andrei Şaguna” din Constanţa
Universitatea “Spiru Haret” din Bucureşti
Universitatea “Hyperion” din Bucureşti
Universitatea “Mihai Eminescu” din Timişoara
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău
Universitatea “Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş
Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad
Ştiinţe ale educaţiei
Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mureş
Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti
Filologie
Universitatea “Spiru Haret” din Bucureşti
Universitatea “Hyperion” din Bucureşti
Universitatea “Tibiscus” din Timişoara
Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad
Universitatea “Avram Iancu” din Cluj-Napoca
Universitatea “Emanuel” din Oradea
Filozofie
Universitatea “Spiru Haret” din Bucureşti
Universitatea din Piteşti
Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava
Universitatea “Avram Iancu” din Cluj-Napoca
Universitatea de Vest din Timişoara
Istorie
Universitatea “Spiru Haret” din Bucureşti
Universitatea “Hyperion” din Bucureşti
Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşiţa
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad
Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad
Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Universitatea “Mihail Kogălniceanu” din Iaşi
Teologie
Universitatea Creştină “Partium” din Oradea
Studii culturale
Universitatea de Nord din Baia Mare
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Universitatea de Vest din Timişoara
Arhitectură şi Urbanism
Universitatea “Spiru Haret” din Bucureşti
Arte vizuale
Universitatea “Tibiscus” din Timişoara
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi
Universitatea de Nord din Baia Mare
Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad
Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Istoria şi teoria artei
Universitatea de Vest din Timişoara
Artele spectacolului
Universitatea “Hyperion” din Bucureşti
Universitatea “Spiru Haret” din Bucureşti
Universitatea Română de Ştiinte şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti
Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi
Muzică
Universitatea “Spiru Haret” din Bucureşti
Universitatea “Emanuel” din Oradea
Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
 
Potrivit unui Ordin al Ministerului Educaţiei din 2011, referitor la procedura de evaluare a universităţilor şi programelor de studii, criteriile folosite în ierarhizarea oficială au fost:
1. Predare şi învăţare
– Asigurarea resurselor umane: personal de predare şi cercetare cu normă de bază şi personal asociat;
– Curriculum şi calificări: Specialităţi acreditate, studenţi înmatriculaţi în primul an, traseul intern al absolvenţilor, număr de absolvenţi;
2. Cercetare
– Rezultatele obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică: articole indexate ISI, cărţi la edituri internaţionale, capitole de cărţi, titluri de doctor, expoziţii;
– Asigurarea resurselor necesare cercetării: nr. proiecte, granturi, valoarea granturilor, comitete editoriale jurnale ISI, prelegeri în străinătate, invitaţii la conferinţe, contracte de cercetare-dezvoltare, salarizarea personalului de cercetare;
3. Relaţiile cu mediul extern
– Relaţia cu mediul socio-economic: orientare către mediul socio-economic, acorduri şi parteneriate cu agenţii economici, sponsorizări şi donaţii primite;
– Internaţionalizarea: programe organizate cu universităţi străine, mobilităţi studenţeşti (outgoing, incoming), programe în limbi străine, mobilitatea cadrelor didactice;
– Implicarea socială şi culturală a facultăţii: activităţi civice, programe de formare profesională, studenţi din medii dezavantajate
4. Capacitate instituţională
– Capacitatea instituţiei de a susţine învăţarea şi predarea: acces la baze de date online, noutatea titulurilor din biblioteca instituţiei, dotarea sălilor, salarizarea;
– Capacitatea instituţiei de a susţine cercetarea: profesori conducători de doctorat, personal de cercetare, post-doctoranzi, cheltuieli pt. activitatea de cercetare;
– Capacitatea instituţiei de a susţine serviciile destinate societăţii: personal pentru orientarea în carieră, centre de formare continuă şi educaţia adulţilor;
– Managementul universitar: investiţii materiale, personal administrativ, balanţa financiară.

Vezi si

Drapel impresionant, desfășurat în fața Cazinoului din Vatra Dornei

Pe 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, Tricolorul a fost arborat pe Cazinoul din …